Alle downloads op een rij

Op deze pagina tref je een actueel overzicht van nuttige publicaties van de Ntb.

Downloads die op slot staan zijn alleen toegankelijk voor Ntb leden die ingelogd zijn. Inloggen doe je met je e-mailadres als gebruikersnaam en je lidmaatschapsnummer (indien je deze nog niet zelf hebt aangepast) als wachtwoord. Kun je hier het antwoord op je vraag niet vinden? Neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op.

Algemeen

Toegevoegd stuk bij agendapunt 6 Ntb-congres
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Congresstukken Ntb VCTN 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Congresagenda Ntb VCTN 2017
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Richtlijnen juridische dienstverlening Ntb
Richtlijnen en voorwaarden juridische ondersteuning voor Ntb leden
Algemene voorwaarden Ntb Verzekeringen
Algemene Polisvoorwaarden Ntb verzekeringen via Van der Roest: Algemene bepalingen, Geldigheidsgebied, Aanvang, duur en einde van een verzekering, Algemene uitsluitingen, Verplichtingen bij schade en bij hulpverlening, Vaststelling van de schade aan de verzekerde zaak/zaken, Uitbetaling/termijnen, Schaderegeling met benadeelden, Premiebetaling, Strafgeding, Proceskosten en wettelijke rente
Ntb-congres 2016: agenda en verslagen van alle sectoren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Artiestenregeling

Belastingspecial 2017
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
De Artiestenregeling vroeger en nu
De artiestenregeling is een ‘voorheffingsregeling’ in 1941 door de Duitsers ingesteld voor ‘beroepsboksers, goochelaars en andere musici’. De bezetters wilden graag belasting innen voordat deze ‘losbollen’ het konden opmaken aan drank en wat dies meer zij. Na de oorlog werd de artiestenregeling vrolijk voortgezet en toegepast op kermis- en variété artiesten zonder vast woon- of verblijfadres. Ook bij deze ‘vagebonden’ wilde de fiscus niet wachten tot de aangifte inkomstenbelasting was ingediend maar gelijk incasseren. In 1964 werden onder invloed van de vakbonden de sociale verzekeringen (ww, zw, wao etc.) aan de regeling toegevoegd waardoor het onzekere artiestenbestaan aanzienlijk meer zekerheid kreeg. Helaas is de regeling de afgelopen jaren echter weer behoorlijk uitgekleed door de overheid. Dit met name door de afschaffing van de ‘dubbele dagloonregeling’ en de lagere referte-eisen die voor musici en artiesten golden.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Belastingspecial 2016
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.

Artiestenverloning

Belastingspecial 2017
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Belastingspecial 2016
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.

Auteursrecht

Door Bjorn Schippers; Nabuurrechtelijke erkenning voor zolderkamerproducers; Uitspraak Martin Garrix
Op 20 september 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een langverwachte uitspraak gedaan in de slepende catfight tussen DJ en producer Martin Garrix en zijn voormalige management MusicAllstars Management (hierna ‘MAS’) en platenlabel Spinnin’ Records. Het (tussen)vonnis van maar liefst 48 pagina’s bevat een aantal interessante overwegingen die op bepaalde punten een steen in de muziekvijver werpen en die verder kunnen reiken dan alleen het concrete conflict tussen Martin Garrix, MAS en Spinnin’ Records. In deze bijdrage van Muziekwereld sta ik selectief stil bij de juridische aard van managementcontracten en de nabuurrechtelijke positie van producers die hun tracks ‘thuis’ in een eigen studio en/of met eigen instrumenten, apparatuur en/of software maken. Ik noem deze laatste groep voor het gemak ‘zolderkamerproducers’.
Een nieuw Cultuurbeleid
In oktober kwam het er dan toch van: er stond een nieuw kabinet op het bordes, met een nieuwe minister van Cultuur. Het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU is weinig specifiek over het cultuurbeleid van de nieuwe regering. Dat geeft de betrokken bewindspersonen een grote ruimte voor het formuleren van beleid en geeft wellicht de Kamer ook ruimte voor nadere invulling. De maand november was daarom een eerste belangrijke lakmoesproef, die, laten we voorzichtig zijn, voorlopig positief uitsloeg: het was de maand waarin het eerste cultuurdebat in de nieuwe Tweede Kamer werd gevoerd, waarin de Kamer moties indiende die een eerste nadere richting gaven en waarin de minister voor het eerst haar eigen visie uitdroeg.
EHBO – Zijn er kosten bij het gebruik van soundsamples in je opnamen?
Als je gebruik wilt maken van soundsamples in je opnamen dan is het belangrijk te kijken of er rechten op die samples rusten of niet. Er zijn bij soundsamples twee soorten rechten aan de orde. Er doen allerlei verhalen de ronde dat je samples mag gebruiken als het om korte fragmenten gaat of als het fragment niet langer is dan acht maten. Dat klopt niet...
Auteursrecht 2 – Arrangementen en bewerkingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht 1 – Uitleg Auteursrechten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: Overzicht rechtenstichtingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: Huisregels poppodia fotograferen & filmen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Voorschot vragen BumaStemra
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Op Usb-stick muziek uit brengen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Stemra-heffing bij eigen werk
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Youtube clip – IRSC code
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Gebruik van samples in muziek
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Belastingen

ZZP – gevolgen regeerakkoord voor zzpérs
In dit artikel beschrijf ik de consequenties van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet VVD-CDA-D66-CU voor de positie van zzp’ers. Ik ga in op de wet die de Wet DBA moet gaan vervangen, de verhoging van het lage btw tarief en andere maatregelen die voor zzp’ers van belang zijn. De Wet DBA en wat daar voor in de plaats komt...
Belastingspecial 2017
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Belastingspecial 2016
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.
Switchpakket ZZP-2, Fiscale Zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In dit nummer is de aandacht gericht op fiscale regels. Een belangrijke fiscale vraag voor (de adviseur van) een ZZP-er is die over de omvang van het bedrijf. Is er fiscaal sprake van een onderneming? Of moet het resultaat worden aangegeven als ‘overige werkzaamheden’. Het onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor de toepassing van fiscale kortingen. Zo heeft een ondernemer recht op diverse ondernemersfaciliteiten. Aan bod komen: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) en S&Ostartersaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet van belang is, leinschaligheidsinvesteringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, Arbeidsongeschikte startende ondernemers, hoe wordt bepaald of iemand ondernemer is of resultaatgenieter, Ondernemer, resultaatgenieter of werknemer...
Fiscale regels voor ZZP ers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Boekingen & Optreden

De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu…
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu… Wat is van toepassing? De band/orkest treedt voornamelijk op bruiloften op - of - de band/orkest treedt voornamelijk op op bedrijfsfeesten...
Wanneer ben ik voor een boekingskantoor interessant?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Hoe je de boekingsblues kunt voorkomen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Opt-out overeenkomst individuele artiesten
Door belastingdienst goedgekeurde ‘vervanger’ van de VAR-verklaring. Voor artiesten die zelf factureren.
Overeenkomst van opdracht met particulieren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overeenkomst van opdracht met bedrijven
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Modelovereenkomst met o.a. annuleringsvoorwaarden. Voor artiesten, producers, dj’s, etc. die verloond worden via de artiestenregeling of zelf factureren.
Onderhandelen met opdrachtgevers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
list of delegates companies jazzdag
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Wat is marketing?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Wat is een jazzmusicus nog waard
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Arbeidsovereenkomst voor een groep
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist onderhandelen met opdrachtgevers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Ckecklist Boekingscontracten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vier valkuilen bij boekingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Tips om je website succesvoller te maken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

BTW advies

Belastingspecial 2017
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Belastingspecial 2016
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Switchpakket ZZP-1, Algemene zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Switchpakket ZZP-4, Zakelijke aangelegenheden
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In deze Muziekwereld besteden we (nogmaals) aandacht aan de factuur. Facturen worden door veel ZZP-ers nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad en we zien dan ook erg vaak dat ze niet volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de BTW-heffing is een correcte factuur erg belangrijk. Besproken wordt o.m. Hoe maak je een factuur? Gewijzigde factuurvereisten, de vereenvoudigde factuur, regels voor elektronisch factureren, EU-regels...

CAO's

CAO Nederlandse Orkesten – Principeakkoord met werkgevers – december 2017
Bereikte principeakkoord met werkgevers uit de orkestsector - versie 8 december 2017; Indexatie van de kosten/vergoedingen genoemd in de cao; Bij-instrumenten; Vrije ruimte binnen WKR wordt voor alle medewerkers (musici en staf) per 1-1-2018 benut (bruto-netto voordeel) op voorwaarde van beschikbaarheid vrije ruimte en lokale; etc...
AVV exemplaar CAO KE
Kunsteducatie 2016 - Verbindendverklaring CAO-bepalingen, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2016 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kunsteducatie
CAO Metropole Orkest 2014
Dit is de CAO Metropool Orkest afgesloten in 2014
Meerwerkregeling Metropole Orkest_v6.1 – 2014
In dit document is de meerwerkregeling Metropole Orkest (MO) beschreven, zoals die is vastgesteld in het overleg tussen de Stichting Metropole Orkest en de vakorganisaties en aldus als bijlage deel zal uitmaken van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Metropole Orkest gedurende een proefperiode van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2018.
Bijlagen en Bedrijfsregelingen Metropole Orkest van oktober 2014
Bijlagen en Bedrijfsregelingen Metropole Orkest van oktober 2014

Checklists

Checklist voor het aanvragen van subsidies
Checklist voor het aanvragen van subsidies (Ntb Muziekwereld 3, 2017) Een leuk idee voor een muziekproject maar te weinig geld om het op de rails te zetten? In sommige gevallen kan subsidie uitkomst bieden. De run op de subsidieruif is echter zo groot dat een vage of slordige subsidieaanvraag bij voorbaat op de grote stapel afwijzingen terechtkomt. Nederland telt vele fondsen met zeer uiteenlopende subsidiecriteria. Ondanks die grote verscheidenheid zijn er basisregels voor het schrijven van een subsidieaanvraag die je op elke aanvraag kunt toepassen. Deze regels vind je terug in de onderstaande checklist.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu…
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu… Wat is van toepassing? De band/orkest treedt voornamelijk op bruiloften op - of - de band/orkest treedt voornamelijk op op bedrijfsfeesten...
Switchpakket ZZP-4, Zakelijke aangelegenheden
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In deze Muziekwereld besteden we (nogmaals) aandacht aan de factuur. Facturen worden door veel ZZP-ers nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad en we zien dan ook erg vaak dat ze niet volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de BTW-heffing is een correcte factuur erg belangrijk. Besproken wordt o.m. Hoe maak je een factuur? Gewijzigde factuurvereisten, de vereenvoudigde factuur, regels voor elektronisch factureren, EU-regels...
Checklist wanbetalers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Het betalingsgedrag van opdrachtgevers wordt steeds slechter. Drie maanden wachten op je gage is eerder regel dan uitzondering en de zaken waarbij je helemaal naar je geld kunt fluiten nemen hand over hand toe. Net als bij ziekte geldt hier: voorkomen is beter dan genezen! Probeer je vooraf tegen incassoonheil in te dekken. We geven een overzicht van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen tegen wanbetalers.
Wanneer ben ik voor een boekingskantoor interessant?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist onderhandelen met opdrachtgevers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Ckecklist Boekingscontracten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Vier valkuilen bij boekingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Algemene informatie voor starters
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

EHBO (Eerste Hulp Bij Opnamen)

EHBO – Zijn er kosten bij het gebruik van soundsamples in je opnamen?
Als je gebruik wilt maken van soundsamples in je opnamen dan is het belangrijk te kijken of er rechten op die samples rusten of niet. Er zijn bij soundsamples twee soorten rechten aan de orde. Er doen allerlei verhalen de ronde dat je samples mag gebruiken als het om korte fragmenten gaat of als het fragment niet langer is dan acht maten. Dat klopt niet...
Sessiecontract voor musici
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
EHBO – Voor de eerste keer in een studio
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
EHBO – verschil tussen een studio en thuis opnemen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Consignatiecontract
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
EHBO – Verkoop via internet
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
EHBO – Cloud Computing
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Incasso's en annulering

Richtlijnen juridische dienstverlening Ntb
Richtlijnen en voorwaarden juridische ondersteuning voor Ntb leden
Wat te doen bij wanbetalers?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Helaas komt het regelmatig voor dat opdrachtgevers niet of te laat betalen. De eerste vraag is: heb je een door beide partijen ondertekende overeenkomst? De Ntb zal meestal pas effectief in actie komen als er een getekende overeenkomst ligt. Als er slechts sprake is van een mondelinge afspraak is het moeilijk achteraf te bewijzen wat er door partijen is afgesproken, zeker als de tegenpartij de afspraken “is vergeten" of ze betwist. Het is dan jouw woord tegen dat van de tegenpartij. Bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een getuigenverklaring, moet in dit geval uitkomst bieden. Wij adviseren je zoveel mogelijk gebruik te maken van de Ntb standaardcontracten. Wanneer je met andere contracten werkt moet je ervoor zorgen dat de volgende punten zijn vastgelegd: ....
Voorbeeldbrief betalingsherinnering – stap 1
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voorbeeldbrief Aanmaning – stap 2
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voorbeeldbrief Sommatie – stap 3
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Wat te doen bij annuleringen?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Steeds vaker wordt de Ntb benaderd door leden die te maken krijgen met de annulering van een optreden of het tussentijds opzeggen van een lesovereenkomst. Welke incasso-mogelijkheden heb je dan, zodat je niet met lege handen staat? Om die vraag te beantwoorden moeten we onderscheid maken tussen particuliere en bedrijfsmatige opdrachtgevers.
Checklist wanbetalers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Het betalingsgedrag van opdrachtgevers wordt steeds slechter. Drie maanden wachten op je gage is eerder regel dan uitzondering en de zaken waarbij je helemaal naar je geld kunt fluiten nemen hand over hand toe. Net als bij ziekte geldt hier: voorkomen is beter dan genezen! Probeer je vooraf tegen incassoonheil in te dekken. We geven een overzicht van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen tegen wanbetalers.

Inkomen

ZZP – gevolgen regeerakkoord voor zzpérs
In dit artikel beschrijf ik de consequenties van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet VVD-CDA-D66-CU voor de positie van zzp’ers. Ik ga in op de wet die de Wet DBA moet gaan vervangen, de verhoging van het lage btw tarief en andere maatregelen die voor zzp’ers van belang zijn. De Wet DBA en wat daar voor in de plaats komt...
ZZP – Kosten opvoeren – Laat jij voordeel liggen?
Dit artikel is geschreven voor muzikanten. Als je je een klein beetje hebt ingelezen als ondernemer dan weet je als het goed is dat je kosten mag opvoeren wanneer je als muzikant ingeschreven staat met een eenmanszaak. Deze kosten moeten dan wel gerelateerd zijn aan jouw bedrijf zoals de kosten van je domeinnaam, reiskosten, etc. De grote vraag voor velen is: hoe zorg je er nu voor dat je niks laat liggen? Met o.m.: Verschil btw en Inkomstenbelasting, wanneer weet je dat je iets mag opvoeren...?
Tarieven en Salarissen 2017
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naar door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.
‘Kapstok componistentarieven’ artikel
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Kapstok componistentarieven artikel (Muziekwereld 2005); zie ook de 'Tarieven en salarissen' overzicht - welke bij de downloads te vinden is - waarin naar dit artikel verwezen wordt. Componeren vrijwilligerswerk? Kapstok componisten-tarieven voor radio en tv.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Tarieven en Salarissen 2016
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naar door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.
Switchpakket ZZP-3, Inkomensvoorzieningen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De zogenaamde inkomensvoorzieningen: Het is algemeen bekend dat de gemiddelde zelfstandige niet erg goed zorgt voor zijn toekomst. Het kost geld om een pensioen op te bouwen en om je te verzekeren tegen eventuele arbeidsongeschiktheid. De toekomst lijkt ver weg en het geld kan ook goed aan andere doelen besteed worden. Toch is het wel belangrijk om over de financiële kanten van je toekomst na te denken. Besproken wordt o.m. Arbeidsongeschiktheid en Pensioen.
Opzegtermijnen en stilzwijgende verlenging aan banden gelegd
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Per 1 december 2011 is de Wet Van Dam in werking getreden. Deze wet heeft tot gevolg dat de contractuele mogelijkheden tot stilzwijgende verlenging en de duur van de opzegtermijnen zwaar worden beperkt2. Dit heeft vooral gevolgen voor de contracten die muziekdocenten afsluiten. Maakt u als muziekdocent gebruik van overeenkomsten waarin een bepaling is opgenomen omtrent de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging, een bepaling omtrent de duur van de opzegtermijn of het moment waarop opgezegd kan worden, dan heeft de Wet Van Dam waarschijnlijk voor u gevolgen. Afhankelijkvan het soort overeenkomst kunnen de gevolgen verschillen. Wij behandelen de verschillende mogelijkheden.
Muzikantengages bereiken historisch dieptepunt
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Als de huidige muzikantengages een graadmeter zijn voor de toekomst van het vak, moeten we professionele performers straks met een lantarentje zoeken. De gages zakken naarmate het economische klimaat verder verslechtert. Maar wat is eigenlijk een redelijke gage? En is dat in deze tijden nog haalbaar? Zijn musici vooral bezig met een dure hobby of zit er nog muziek in een professionele toekomst? Amateurmusici uit de wereldmuzieksector verdienen in het ‘inofficiële’ bruiloften- en partijencircuit vele malen meer dan hun professionele collega’s op een gesubsidieerd podium. Musici uit alle genres draven steeds vaker gratis op voor z.g. showcase optredens of moeten zelfs geld meebrengen. Klein topsegment...
Gages en geldstromen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een muzikant zit toch vreemd in elkaar. Enerzijds wil hij goed betaald worden voor zijn muzikale prestatie, anderzijds staat hij voor bijna niets een concert te geven op een lokaal podium of bij een jamsessie. Directeuren van reguliere podia doen vaak hun beklag dat zij een hoop geld moeten betalen voor een groep, die één week eerder in een kroeg om de hoek stond te spelen “voor de deuropbrengst”. De kern van het probleem ligt in het feit dat een muzikant graag wil optreden, ook wanneer het weinig oplevert. Maar in de huidige economische realiteit wordt het tijd eens wat zakelijker te kijken naar de gages en gagevorming van een artiest.

Inkomstenbelasting

ZZP – Kosten opvoeren – Laat jij voordeel liggen?
Dit artikel is geschreven voor muzikanten. Als je je een klein beetje hebt ingelezen als ondernemer dan weet je als het goed is dat je kosten mag opvoeren wanneer je als muzikant ingeschreven staat met een eenmanszaak. Deze kosten moeten dan wel gerelateerd zijn aan jouw bedrijf zoals de kosten van je domeinnaam, reiskosten, etc. De grote vraag voor velen is: hoe zorg je er nu voor dat je niks laat liggen? Met o.m.: Verschil btw en Inkomstenbelasting, wanneer weet je dat je iets mag opvoeren...?
Belastingspecial 2017
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Belastingspecial 2016
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.

Juridische zaken

Richtlijnen juridische dienstverlening Ntb
Richtlijnen en voorwaarden juridische ondersteuning voor Ntb leden
Rechtspositie muziekdocent bij verzelfstandiging lesinstelling
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Jurisprudentie

Overzicht spraakmakende rechtzaken 2016
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Update boekings- en management contracten – 2013
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Impact vonnis radioportalsite Nederland.FM uit 2013
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overzicht van spraakmakende rechtszaken 2013
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overzicht van spraakmakende rechtszaken 2012
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overzicht van spraakmakende rechtszaken 2011
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Spraakmakende rechtszaken rondom Jazz 2011
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Spraakmakende rechtszaken rondom Dance 2011
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Kunsteducatie

AVV exemplaar CAO KE
Kunsteducatie 2016 - Verbindendverklaring CAO-bepalingen, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2016 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kunsteducatie
Kunsteducatie in de 21e eeuw – CONCEPT – V.0.91
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Algemene voorwaarden lesovereenkomsten – muziekles
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voor de zelfstandig werkende muziekdocent: Voorbeeld Algemeen voorwaarden lesovereenkomsten - opgesteld door de Ntb juristen - te gebruiken bij het geven van privé-lessen. Onderdeel van het Ntb Switch pakket. Deze voorwaarde kunnen aangepast worden naar eigen situatie.
Switchpakket introductiebrief
Als ZZPer zult u te maken krijgen met zakelijke aangelegenheden waarmee u nog geen of weinig ervaring heeft. De Ntb kan u ook in deze nieuwe situatie van dienst zijn. Zo bieden wij de leden die hier mee te maken hebben of krijgen het Ntb-Switchpakket aan.
Switchpakket ZZP-1, Algemene zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Switchpakket ZZP-2, Fiscale Zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In dit nummer is de aandacht gericht op fiscale regels. Een belangrijke fiscale vraag voor (de adviseur van) een ZZP-er is die over de omvang van het bedrijf. Is er fiscaal sprake van een onderneming? Of moet het resultaat worden aangegeven als ‘overige werkzaamheden’. Het onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor de toepassing van fiscale kortingen. Zo heeft een ondernemer recht op diverse ondernemersfaciliteiten. Aan bod komen: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) en S&Ostartersaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet van belang is, leinschaligheidsinvesteringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, Arbeidsongeschikte startende ondernemers, hoe wordt bepaald of iemand ondernemer is of resultaatgenieter, Ondernemer, resultaatgenieter of werknemer...
Switchpakket ZZP-3, Inkomensvoorzieningen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De zogenaamde inkomensvoorzieningen: Het is algemeen bekend dat de gemiddelde zelfstandige niet erg goed zorgt voor zijn toekomst. Het kost geld om een pensioen op te bouwen en om je te verzekeren tegen eventuele arbeidsongeschiktheid. De toekomst lijkt ver weg en het geld kan ook goed aan andere doelen besteed worden. Toch is het wel belangrijk om over de financiële kanten van je toekomst na te denken. Besproken wordt o.m. Arbeidsongeschiktheid en Pensioen.
Switchpakket ZZP-4, Zakelijke aangelegenheden
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In deze Muziekwereld besteden we (nogmaals) aandacht aan de factuur. Facturen worden door veel ZZP-ers nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad en we zien dan ook erg vaak dat ze niet volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de BTW-heffing is een correcte factuur erg belangrijk. Besproken wordt o.m. Hoe maak je een factuur? Gewijzigde factuurvereisten, de vereenvoudigde factuur, regels voor elektronisch factureren, EU-regels...
Constructies in het muziekonderwijs – Werknemer of zelfstandige
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview: ondernemers tegen wil en dank
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview met Carolien Gehrels – Oud wethouder cultuur A’dam
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview met Jack Pisters hoofd Popafdeling Conservatorium A’dam
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Opzegtermijnen en stilzwijgende verlenging aan banden gelegd
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Per 1 december 2011 is de Wet Van Dam in werking getreden. Deze wet heeft tot gevolg dat de contractuele mogelijkheden tot stilzwijgende verlenging en de duur van de opzegtermijnen zwaar worden beperkt2. Dit heeft vooral gevolgen voor de contracten die muziekdocenten afsluiten. Maakt u als muziekdocent gebruik van overeenkomsten waarin een bepaling is opgenomen omtrent de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging, een bepaling omtrent de duur van de opzegtermijn of het moment waarop opgezegd kan worden, dan heeft de Wet Van Dam waarschijnlijk voor u gevolgen. Afhankelijkvan het soort overeenkomst kunnen de gevolgen verschillen. Wij behandelen de verschillende mogelijkheden.
Rechtspositie muziekdocent bij verzelfstandiging lesinstelling
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Loopbaanplanning en -advies

Rechtspositie muziekdocent bij verzelfstandiging lesinstelling
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Netwerken voor een nieuwe baan
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Sollicitatie gesprek voeren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview met Astrid Tan 5e plaats X-factor
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Hoe integreer je gehoorbescherming dagelijks?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Wanneer ben ik voor een boekingskantoor interessant?
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Merkenrecht

Internationale bescherming van de artiestennaam
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De merkenrechtelijke aspecten van AdWords
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Muziekauteurs / VCTN

Door Bjorn Schippers; Nabuurrechtelijke erkenning voor zolderkamerproducers; Uitspraak Martin Garrix
Op 20 september 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een langverwachte uitspraak gedaan in de slepende catfight tussen DJ en producer Martin Garrix en zijn voormalige management MusicAllstars Management (hierna ‘MAS’) en platenlabel Spinnin’ Records. Het (tussen)vonnis van maar liefst 48 pagina’s bevat een aantal interessante overwegingen die op bepaalde punten een steen in de muziekvijver werpen en die verder kunnen reiken dan alleen het concrete conflict tussen Martin Garrix, MAS en Spinnin’ Records. In deze bijdrage van Muziekwereld sta ik selectief stil bij de juridische aard van managementcontracten en de nabuurrechtelijke positie van producers die hun tracks ‘thuis’ in een eigen studio en/of met eigen instrumenten, apparatuur en/of software maken. Ik noem deze laatste groep voor het gemak ‘zolderkamerproducers’.
EHBO – Zijn er kosten bij het gebruik van soundsamples in je opnamen?
Als je gebruik wilt maken van soundsamples in je opnamen dan is het belangrijk te kijken of er rechten op die samples rusten of niet. Er zijn bij soundsamples twee soorten rechten aan de orde. Er doen allerlei verhalen de ronde dat je samples mag gebruiken als het om korte fragmenten gaat of als het fragment niet langer is dan acht maten. Dat klopt niet...
Auteursrecht 2 – Arrangementen en bewerkingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht 1 – Uitleg Auteursrechten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: Overzicht rechtenstichtingen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: Huisregels poppodia fotograferen & filmen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Voorschot vragen BumaStemra
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Op Usb-stick muziek uit brengen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Stemra-heffing bij eigen werk
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Youtube clip – IRSC code
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Auteursrecht: EHBO – Gebruik van samples in muziek
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Muziekindustrie

Door Bjorn Schippers; Nabuurrechtelijke erkenning voor zolderkamerproducers; Uitspraak Martin Garrix
Op 20 september 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een langverwachte uitspraak gedaan in de slepende catfight tussen DJ en producer Martin Garrix en zijn voormalige management MusicAllstars Management (hierna ‘MAS’) en platenlabel Spinnin’ Records. Het (tussen)vonnis van maar liefst 48 pagina’s bevat een aantal interessante overwegingen die op bepaalde punten een steen in de muziekvijver werpen en die verder kunnen reiken dan alleen het concrete conflict tussen Martin Garrix, MAS en Spinnin’ Records. In deze bijdrage van Muziekwereld sta ik selectief stil bij de juridische aard van managementcontracten en de nabuurrechtelijke positie van producers die hun tracks ‘thuis’ in een eigen studio en/of met eigen instrumenten, apparatuur en/of software maken. Ik noem deze laatste groep voor het gemak ‘zolderkamerproducers’.
EHBO – Zijn er kosten bij het gebruik van soundsamples in je opnamen?
Als je gebruik wilt maken van soundsamples in je opnamen dan is het belangrijk te kijken of er rechten op die samples rusten of niet. Er zijn bij soundsamples twee soorten rechten aan de orde. Er doen allerlei verhalen de ronde dat je samples mag gebruiken als het om korte fragmenten gaat of als het fragment niet langer is dan acht maten. Dat klopt niet...
Interview met Albert Slendebroek – Warner Music Benelux CEO
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview met Denis Doeland – IDT
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Onderhandelen over de essentialia van muziekcontracten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Verschil tussen boekings- en agentuurovereenkomst
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Orkesten

CAO Nederlandse Orkesten – Principeakkoord met werkgevers – december 2017
Bereikte principeakkoord met werkgevers uit de orkestsector - versie 8 december 2017; Indexatie van de kosten/vergoedingen genoemd in de cao; Bij-instrumenten; Vrije ruimte binnen WKR wordt voor alle medewerkers (musici en staf) per 1-1-2018 benut (bruto-netto voordeel) op voorwaarde van beschikbaarheid vrije ruimte en lokale; etc...
CAO Metropole Orkest 2014
Dit is de CAO Metropool Orkest afgesloten in 2014
Meerwerkregeling Metropole Orkest_v6.1 – 2014
In dit document is de meerwerkregeling Metropole Orkest (MO) beschreven, zoals die is vastgesteld in het overleg tussen de Stichting Metropole Orkest en de vakorganisaties en aldus als bijlage deel zal uitmaken van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Metropole Orkest gedurende een proefperiode van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2018.
Bijlagen en Bedrijfsregelingen Metropole Orkest van oktober 2014
Bijlagen en Bedrijfsregelingen Metropole Orkest van oktober 2014
Functiebeschrijvingen podiumkunsten
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Subsidies

Checklist voor het aanvragen van subsidies
Checklist voor het aanvragen van subsidies (Ntb Muziekwereld 3, 2017) Een leuk idee voor een muziekproject maar te weinig geld om het op de rails te zetten? In sommige gevallen kan subsidie uitkomst bieden. De run op de subsidieruif is echter zo groot dat een vage of slordige subsidieaanvraag bij voorbaat op de grote stapel afwijzingen terechtkomt. Nederland telt vele fondsen met zeer uiteenlopende subsidiecriteria. Ondanks die grote verscheidenheid zijn er basisregels voor het schrijven van een subsidieaanvraag die je op elke aanvraag kunt toepassen. Deze regels vind je terug in de onderstaande checklist.
Stappenplan subsidie aanvragen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De psychologie van het beslissen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Switchpakket startende ZZP docenten

ZZP – Kosten opvoeren – Laat jij voordeel liggen?
Dit artikel is geschreven voor muzikanten. Als je je een klein beetje hebt ingelezen als ondernemer dan weet je als het goed is dat je kosten mag opvoeren wanneer je als muzikant ingeschreven staat met een eenmanszaak. Deze kosten moeten dan wel gerelateerd zijn aan jouw bedrijf zoals de kosten van je domeinnaam, reiskosten, etc. De grote vraag voor velen is: hoe zorg je er nu voor dat je niks laat liggen? Met o.m.: Verschil btw en Inkomstenbelasting, wanneer weet je dat je iets mag opvoeren...?
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Algemene voorwaarden lesovereenkomsten – muziekles
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voor de zelfstandig werkende muziekdocent: Voorbeeld Algemeen voorwaarden lesovereenkomsten - opgesteld door de Ntb juristen - te gebruiken bij het geven van privé-lessen. Onderdeel van het Ntb Switch pakket. Deze voorwaarde kunnen aangepast worden naar eigen situatie.
Switchpakket introductiebrief
Als ZZPer zult u te maken krijgen met zakelijke aangelegenheden waarmee u nog geen of weinig ervaring heeft. De Ntb kan u ook in deze nieuwe situatie van dienst zijn. Zo bieden wij de leden die hier mee te maken hebben of krijgen het Ntb-Switchpakket aan.
Switchpakket ZZP-1, Algemene zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Switchpakket ZZP-2, Fiscale Zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In dit nummer is de aandacht gericht op fiscale regels. Een belangrijke fiscale vraag voor (de adviseur van) een ZZP-er is die over de omvang van het bedrijf. Is er fiscaal sprake van een onderneming? Of moet het resultaat worden aangegeven als ‘overige werkzaamheden’. Het onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor de toepassing van fiscale kortingen. Zo heeft een ondernemer recht op diverse ondernemersfaciliteiten. Aan bod komen: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) en S&Ostartersaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet van belang is, leinschaligheidsinvesteringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, Arbeidsongeschikte startende ondernemers, hoe wordt bepaald of iemand ondernemer is of resultaatgenieter, Ondernemer, resultaatgenieter of werknemer...
Switchpakket ZZP-3, Inkomensvoorzieningen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De zogenaamde inkomensvoorzieningen: Het is algemeen bekend dat de gemiddelde zelfstandige niet erg goed zorgt voor zijn toekomst. Het kost geld om een pensioen op te bouwen en om je te verzekeren tegen eventuele arbeidsongeschiktheid. De toekomst lijkt ver weg en het geld kan ook goed aan andere doelen besteed worden. Toch is het wel belangrijk om over de financiële kanten van je toekomst na te denken. Besproken wordt o.m. Arbeidsongeschiktheid en Pensioen.
Switchpakket ZZP-4, Zakelijke aangelegenheden
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In deze Muziekwereld besteden we (nogmaals) aandacht aan de factuur. Facturen worden door veel ZZP-ers nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad en we zien dan ook erg vaak dat ze niet volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de BTW-heffing is een correcte factuur erg belangrijk. Besproken wordt o.m. Hoe maak je een factuur? Gewijzigde factuurvereisten, de vereenvoudigde factuur, regels voor elektronisch factureren, EU-regels...

Voorbeeldcontracten

Sessiecontract voor musici
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu…
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu… Wat is van toepassing? De band/orkest treedt voornamelijk op bruiloften op - of - de band/orkest treedt voornamelijk op op bedrijfsfeesten...
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Algemene voorwaarden lesovereenkomsten – muziekles
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voor de zelfstandig werkende muziekdocent: Voorbeeld Algemeen voorwaarden lesovereenkomsten - opgesteld door de Ntb juristen - te gebruiken bij het geven van privé-lessen. Onderdeel van het Ntb Switch pakket. Deze voorwaarde kunnen aangepast worden naar eigen situatie.
Geluidsopname overeenkomst musical
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Consignatiecontract
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Licentieovereenkomst met Ntb logo (pdf.)
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Licentieovereenkomst (doc.)
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Opt-out overeenkomst individuele artiesten
Door belastingdienst goedgekeurde ‘vervanger’ van de VAR-verklaring. Voor artiesten die zelf factureren.
Overeenkomst van opdracht met particulieren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overeenkomst van opdracht met bedrijven
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Modelovereenkomst met o.a. annuleringsvoorwaarden. Voor artiesten, producers, dj’s, etc. die verloond worden via de artiestenregeling of zelf factureren.
Arbeidsovereenkomst voor een groep
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

Winstaangifte ZZPers

ZZP – gevolgen regeerakkoord voor zzpérs
In dit artikel beschrijf ik de consequenties van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet VVD-CDA-D66-CU voor de positie van zzp’ers. Ik ga in op de wet die de Wet DBA moet gaan vervangen, de verhoging van het lage btw tarief en andere maatregelen die voor zzp’ers van belang zijn. De Wet DBA en wat daar voor in de plaats komt...
ZZP – Kosten opvoeren – Laat jij voordeel liggen?
Dit artikel is geschreven voor muzikanten. Als je je een klein beetje hebt ingelezen als ondernemer dan weet je als het goed is dat je kosten mag opvoeren wanneer je als muzikant ingeschreven staat met een eenmanszaak. Deze kosten moeten dan wel gerelateerd zijn aan jouw bedrijf zoals de kosten van je domeinnaam, reiskosten, etc. De grote vraag voor velen is: hoe zorg je er nu voor dat je niks laat liggen? Met o.m.: Verschil btw en Inkomstenbelasting, wanneer weet je dat je iets mag opvoeren...?
Tarieven en Salarissen 2017
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naar door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.
‘Kapstok componistentarieven’ artikel
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Kapstok componistentarieven artikel (Muziekwereld 2005); zie ook de 'Tarieven en salarissen' overzicht - welke bij de downloads te vinden is - waarin naar dit artikel verwezen wordt. Componeren vrijwilligerswerk? Kapstok componisten-tarieven voor radio en tv.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2016 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Belastingspecial 2016
Informatie over verschillende belastingregelingen waarmee musici, artiesten, dj’s, producers, auteurs te maken krijgen zoals de artiestenregeling, aftrek van beroepskosten, de verschillende btw-regelingen en de laatste ontwikkelingen voor de zzp’er.
Tarieven en Salarissen 2016
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naar door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.
Handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een uitgebreide handleiding aangifte inkomstenbelasting 2015 voor artiesten, dj’s, producers, auteurs die als ondernemer werken en zelf winstaangifte doen. Hierin worden de belangrijkste vragen van de winstaangifte behandelt.
Fiscale regels voor ZZP ers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.

ZZP-Advies

Fair Practice Code Cultuur
Op 14 november jl. werd de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd aan minister Engelshoven van Cultuur. Deze agenda is een vervolg op twee rapporten van de SER/Raad voor Cultuur (RvC) waarin alarm wordt geslagen over de buitengewoon slechte arbeidsmarktpositie van (uitvoerende) kunstenaars. De Arbeidsmarktagenda fungeert als routekaart naar een betere sociale dialoog tussen de sleutelpartijen in de culturele sector. Doel is o.a. om een sterkere onderhandelingspositie en verbeterde arbeidsomstandigheden en sociale voorzieningen voor werkenden in de sector te bewerkstelligen.
Collectieve afspraken arbeidsvoorwaarden zelfstandige en onafhankelijke kunstenaars
Op 21 november 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan die moet bereiken dat het in culturele en creatieve sectoren mogelijk wordt om collectief afspraken voor zzp’ers te maken. Tot nu toe was collectief onderhandelen ten gunste van zzp’ers lastig omdat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat bestempelde als kartelvorming als er voor meer dan acht bedrijven tegelijk werd onderhandeld. Dat maakte het in de praktijk onmogelijk om prijsafspraken te maken voor groepen groter dan bijvoorbeeld acht muziekdocenten, remplaçanten, journalisten, muzikanten of kunstenaars.
ZZP – gevolgen regeerakkoord voor zzpérs
In dit artikel beschrijf ik de consequenties van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet VVD-CDA-D66-CU voor de positie van zzp’ers. Ik ga in op de wet die de Wet DBA moet gaan vervangen, de verhoging van het lage btw tarief en andere maatregelen die voor zzp’ers van belang zijn. De Wet DBA en wat daar voor in de plaats komt...
ZZP – Kosten opvoeren – Laat jij voordeel liggen?
Dit artikel is geschreven voor muzikanten. Als je je een klein beetje hebt ingelezen als ondernemer dan weet je als het goed is dat je kosten mag opvoeren wanneer je als muzikant ingeschreven staat met een eenmanszaak. Deze kosten moeten dan wel gerelateerd zijn aan jouw bedrijf zoals de kosten van je domeinnaam, reiskosten, etc. De grote vraag voor velen is: hoe zorg je er nu voor dat je niks laat liggen? Met o.m.: Verschil btw en Inkomstenbelasting, wanneer weet je dat je iets mag opvoeren...?
Tarieven en Salarissen 2017
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naar door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.
‘Kapstok componistentarieven’ artikel
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Kapstok componistentarieven artikel (Muziekwereld 2005); zie ook de 'Tarieven en salarissen' overzicht - welke bij de downloads te vinden is - waarin naar dit artikel verwezen wordt. Componeren vrijwilligerswerk? Kapstok componisten-tarieven voor radio en tv.
De VAR is dood. Leve de modelovereenkomst…
In het artikel van Eloy Veldhuijzen ‘Ontwikkelingen voor de zzp’er’ in de vorige Muziekwereld nr 1 2016 hebben we uiteengezet wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de VAR per 1 mei jl. Tijdens de bijeenkomst hierover die door de Ntb op 11 april werd georganiseerd, zijn er door de deelnemers veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we op een aantal besproken onderwerpen nader in.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu…
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Checklist voor artiesten ná de VAR, wat nu… Wat is van toepassing? De band/orkest treedt voornamelijk op bruiloften op - of - de band/orkest treedt voornamelijk op op bedrijfsfeesten...
Ontwikkelingen voor de zzp’er in 2016
De belastingdienst probeert al een aantal jaren het hoofd te bieden aan de fiscale vragen rondom de zzp’ers. Het gaat om het stroomlijnen van de fiscale wetgeving op een manier waardoor duidelijkheid ontstaat over de status van de zzp’er en waardoor diens fiscale voor- en nadelen zo goed mogelijk aansluiten bij die van andere groepen op de arbeidsmarkt.
Algemene voorwaarden lesovereenkomsten – muziekles
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Voor de zelfstandig werkende muziekdocent: Voorbeeld Algemeen voorwaarden lesovereenkomsten - opgesteld door de Ntb juristen - te gebruiken bij het geven van privé-lessen. Onderdeel van het Ntb Switch pakket. Deze voorwaarde kunnen aangepast worden naar eigen situatie.
Tarieven en Salarissen 2016
Vanwege de vele vragen die wij van leden krijgen over de gebruikelijke tarieven in de sector doet de Ntb ieder jaar onderzoek onder zijn leden naar door hen gehanteerde tarieven. Op basis hiervan publiceert de Ntb elk jaar een tarievenlijst. Deze tarieven zijn gemiddelden en vertegenwoordigen dan ook geen voorschrift. Ook zijn zij niet in alle gevallen representatief. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, bruto per persoon en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en btw. Voor ieder vermeld bedrag geldt dat er géén afkoop van auteurs- en/of naburige rechten plaatsvindt.
Switchpakket introductiebrief
Als ZZPer zult u te maken krijgen met zakelijke aangelegenheden waarmee u nog geen of weinig ervaring heeft. De Ntb kan u ook in deze nieuwe situatie van dienst zijn. Zo bieden wij de leden die hier mee te maken hebben of krijgen het Ntb-Switchpakket aan.
Switchpakket ZZP-1, Algemene zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Switchpakket ZZP-2, Fiscale Zaken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In dit nummer is de aandacht gericht op fiscale regels. Een belangrijke fiscale vraag voor (de adviseur van) een ZZP-er is die over de omvang van het bedrijf. Is er fiscaal sprake van een onderneming? Of moet het resultaat worden aangegeven als ‘overige werkzaamheden’. Het onderscheid is van belang omdat het bepalend is voor de toepassing van fiscale kortingen. Zo heeft een ondernemer recht op diverse ondernemersfaciliteiten. Aan bod komen: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) en S&Ostartersaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet van belang is, leinschaligheidsinvesteringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, Arbeidsongeschikte startende ondernemers, hoe wordt bepaald of iemand ondernemer is of resultaatgenieter, Ondernemer, resultaatgenieter of werknemer...
Switchpakket ZZP-3, Inkomensvoorzieningen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
De zogenaamde inkomensvoorzieningen: Het is algemeen bekend dat de gemiddelde zelfstandige niet erg goed zorgt voor zijn toekomst. Het kost geld om een pensioen op te bouwen en om je te verzekeren tegen eventuele arbeidsongeschiktheid. De toekomst lijkt ver weg en het geld kan ook goed aan andere doelen besteed worden. Toch is het wel belangrijk om over de financiële kanten van je toekomst na te denken. Besproken wordt o.m. Arbeidsongeschiktheid en Pensioen.
Switchpakket ZZP-4, Zakelijke aangelegenheden
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
In deze Muziekwereld besteden we (nogmaals) aandacht aan de factuur. Facturen worden door veel ZZP-ers nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad en we zien dan ook erg vaak dat ze niet volgens de wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de BTW-heffing is een correcte factuur erg belangrijk. Besproken wordt o.m. Hoe maak je een factuur? Gewijzigde factuurvereisten, de vereenvoudigde factuur, regels voor elektronisch factureren, EU-regels...
Constructies in het muziekonderwijs – Werknemer of zelfstandige
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Interview: ondernemers tegen wil en dank
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Gages en geldstromen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Een muzikant zit toch vreemd in elkaar. Enerzijds wil hij goed betaald worden voor zijn muzikale prestatie, anderzijds staat hij voor bijna niets een concert te geven op een lokaal podium of bij een jamsessie. Directeuren van reguliere podia doen vaak hun beklag dat zij een hoop geld moeten betalen voor een groep, die één week eerder in een kroeg om de hoek stond te spelen “voor de deuropbrengst”. De kern van het probleem ligt in het feit dat een muzikant graag wil optreden, ook wanneer het weinig oplevert. Maar in de huidige economische realiteit wordt het tijd eens wat zakelijker te kijken naar de gages en gagevorming van een artiest.
Hoe je de boekingsblues kunt voorkomen
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Opt-out overeenkomst individuele artiesten
Door belastingdienst goedgekeurde ‘vervanger’ van de VAR-verklaring. Voor artiesten die zelf factureren.
Overeenkomst van opdracht met particulieren
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Overeenkomst van opdracht met bedrijven
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Modelovereenkomst met o.a. annuleringsvoorwaarden. Voor artiesten, producers, dj’s, etc. die verloond worden via de artiestenregeling of zelf factureren.
Onderhandelen met opdrachtgevers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Tips om je website succesvoller te maken
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Pensioen en arbeidsongeschiktheid
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Zo maak je een factuur
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Fiscale regels voor ZZP ers
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.
Algemene informatie voor starters
Je moet lid zijn om dit bestand te downloaden.