De mensen achter de NTB

Bestuur

Floris van Overveld
Directeur
Erwin Angad-Gaur
Adviseur Ntb - vakgroep muziek, Directeur VCTN
Alexander Beets
Bestuurslid vakgroep Ntb muziek

Beleidsmedewerkers en juristen

mr. Mark Gerrits
CAO's, Orkesten
Anita Verheggen
Lichte Muziek en Artiesten
rakenDra Smit
Pop en Intellectueel Eigendomsrecht
mr. Michel Blom
Jurist
mr. Annemarieke Schulte
Juriste

Administratie

Caroline Beukenkamp
Administratie, Communicatie, Website, Helpdesk
Espen Strandhagen
Financieel Administrateur
Ingrid van Soest
Financieel Administratrice