Lidmaatschap

Per 1 juni 2018 is de Ntb onderdeel van de Kunstenbond.

De contributie is gebaseerd op het beroepsinkomen uit het ‘vak’.

 • Contributieklasse 1:
  €22,50 per maand bij een beroepsinkomen van meer dan € 1200 bruto per maand
 • Contributieklasse 2:
  €16,50 per maand bij een beroepsinkomen tot € 1200 bruto per maand.
 • Bijzondere contributieklasse:
  €7,50 per maand voor studenten (dagopleiding) zonder inkomen uit het ‘vak’ en bij musici zonder beroepsinkomen. (Dit betreft een volledig lidmaatschap) Bij jaarincasso wordt 5% korting gegeven.
 • Studenten actie tarief van € 0:
  Volg jij een creatieve MBO-, HBO- of academische studie in de muziek en wil je na je afstuderen professioneel aan de slag? Dan hoort een studentenlidmaatschap van de Ntb daarbij. Zolang je studeert ben je gratis en vrijblijvend lid. Je krijgt 1 uur juridische steun als je dit nodig hebt.  De voorwaarden die daar bij horen zij hier te vinden: https://www.kunstenbond.nl/voorwaarden-lidmaatschap-juridische-bijstand Als je toch hulp nodig hebt dan is (alsnog) de bijzondere contributieklasse van €7,50 van toepassing. Om gebruik te kunnen maken van dit gratis lidmaatschap is een kopie bewijs van inschrijving bij een dagopleiding noodzakelijk. Deze kunt u mailen naar info@ntb.nl.
 • Heb je een ander creatief beroep? Meld je dan aan via www.kunstenbond.nl/word-lid

De contributie is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Je kunt bij je belastingaangifte de betaalde vakbondscontributie zonder meer als beroepskosten aftrekken. Als je (alleen) in loondienst werkt kun je bij de Ntb een ‘Verklaring lidmaatschap’ opvragen die je bij jouw werkgever inlevert. Op deze manier ontvang je minimaal een derde van de betaalde contributie terug.

Als nieuw lid heb je recht op 5 uur gratis advies- en juridische ondersteuning met uitzondering van procedures. Na een half jaar heb je al recht op 15 uur gratis hulp van onze juristen, na 5 jaar zijn het 20 uur en bij 10 jaar lidmaatschap maximaal 30 uur. Voor meer informatie zie de richtlijnen juridische dienstverlening.

Het lidmaatschap loopt door tot einde kalenderjaar met een opzegtermijn van één maand. Zie hiervoor de statuten. Opzegging dient daarom vóór 1 december schriftelijk of per email (info@ntb.nl) te gebeuren.


Word nu lid en profiteer van de voordelen voor jou als professional in de muzieksector

Actueel

Opgelost: Automatische incasso’s vertraagd vanwege software storing

Contributie van afgelopen periode wordt stapsgewijs geïnd Leden bij wie we via automatische incasso contributie innen hebben een tijdje geen… lees verder

Ruben Hein nieuwe artistiek leider Nationaal Jeugd Jazz Orkest

Zanger, pianist, componist en bandleider Ruben Hein wordt in 2019 en 2020 artistiek leider en dirigent van het Nationaal Jeugd… lees verder

Procedure tegen kickbackcontracten omroepen: geld moet terug naar de makers

VCTN en Ntb/Kunstenbond bereiden namens benadeelde leden een procedure voor tegen de publieke en commerciële omroepen en de aan hen… lees verder