Lidmaatschap

Per 1 juni 2018 is de Ntb onderdeel van de Kunstenbond.

De contributie is gebaseerd op het beroepsinkomen uit het ‘vak’.

 • Contributieklasse 1:
  €22,50 per maand bij een beroepsinkomen van meer dan € 1200 bruto per maand
 • Contributieklasse 2:
  €16,50 per maand bij een beroepsinkomen tot € 1200 bruto per maand.
 • Bijzondere contributieklasse:
  €7,50 per maand voor studenten (dagopleiding) zonder inkomen uit het ‘vak’ en bij musici zonder beroepsinkomen. (Dit betreft een volledig lidmaatschap) Bij jaarincasso wordt 5% korting gegeven.
 • Studenten actie tarief van € 0:
  Volg jij een creatieve MBO-, HBO- of academische studie in de muziek en wil je na je afstuderen professioneel aan de slag? Dan hoort een studentenlidmaatschap van de Ntb daarbij. Zolang je studeert ben je gratis en vrijblijvend lid. Je krijgt 1 uur juridische steun als je dit nodig hebt.  De voorwaarden die daar bij horen zij hier te vinden: https://www.kunstenbond.nl/algemene-voorwaarden.  Als je toch hulp nodig hebt dan is (alsnog) de bijzondere contributieklasse van €7,50 van toepassing.
 • Heb je een ander creatief beroep? Meld je dan aan via www.kunstenbond.nl/word-lid

De contributie is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Je kunt bij je belastingaangifte de betaalde vakbondscontributie zonder meer als beroepskosten aftrekken. Als je (alleen) in loondienst werkt kun je bij de Ntb een ‘Verklaring lidmaatschap’ opvragen die je bij jouw werkgever inlevert. Op deze manier ontvang je minimaal een derde van de betaalde contributie terug.

Als nieuw lid heb je recht op 5 uur gratis advies- en juridische ondersteuning met uitzondering van procedures. Na een half jaar heb je al recht op 15 uur gratis hulp van onze juristen, na 5 jaar zijn het 20 uur en bij 10 jaar lidmaatschap maximaal 30 uur. Voor meer informatie zie de richtlijnen juridische dienstverlening.

Het lidmaatschap loopt door tot einde kalenderjaar met een opzegtermijn van één maand. Zie hiervoor de statuten. Opzegging dient daarom vóór 1 december schriftelijk of per email (info@ntb.nl) te gebeuren.


Word nu lid en profiteer van de voordelen voor jou als professional in de muzieksector

Actueel

Tussenstand Auteurscontractenrecht zou aanleiding moeten zijn voor actief beleid

Vrijdag jl. verscheen de langverwachte ‘tussenstand-brief’ van Minister Dekker over het Auteurscontractenrecht. De in 2015 ingevoerde wetswijziging die auteurs en… lees verder

Auteurscontractenrecht werkt nog onvoldoende

Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, pubiceert vandaag individuele ervaringen van auteurs en artiesten… lees verder

Kunstenbond en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) fuseren per 1 juni 2018

Zowel de ledenraad van de Kunstenbond als het Congres van de Ntb zijn deze week unaniem tot dit besluit gekomen…. lees verder