Nationaal Podiumplan op 1 juni van start

Alle bandleden een eerlijke gage voor optreden in een kleine jazzclub of op een kleinschalig podium? Het klinkt utopisch, maar dankzij Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb, SENA Performers en Stichting Norma behoort dit vanaf 1 juni 2021 tot de mogelijkheden.

Het Nationaal Podiumplan, dat is geïnspireerd op een idee van Hans Dulfer uit de jaren ’60, ontstond onder leden van onze vakgroep Muziek/Ntb en komt dus rechtstreeks uit het werkveld.

Het plan ontstond vóór corona, maar de pandemie legt de noodzaak erg goed bloot. Bestaande Rijkssubsidiesystemen in de cultuursector zijn voor het grote merendeel van de professionele artiesten in Nederland niet toegankelijk. Onder het mom van trickle-down stopt de overheid geld in grote instellingen, de basisinfrastructuur, maar daarmee wordt slechts een klein deel van de podiumkunstenaars bereikt.

Het Nationaal Podiumplan doet precies het omgekeerde: trickle-up dus. Een grote stap in de professionalisering van de Nederlandse podiumkunsten. richting een duurzaam ecosysteem binnen de genres world/jazz.

Naar voorbeeld van dit initiatief zal bovendien ook voor Popmuziek binnenkort een Nationaal Podiumplan gestart worden. Dat wordt mogelijk dankzij een extra bijdrage uit het Steunfonds Rechtensector. De vermoedelijke startdatum voor popaanvragen is 1 september.

Artikel gaat verder onder de video…

Fair pay buiten de gebaande paden

Het Nationaal Podiumplan komt tegemoet aan de podia en artiesten die buiten het Rijkssubsidiesysteem opereren. De aanvraagprocedure is eenvoudig en voorwaarden zijn simpel. Zonder contract waarin eerlijke gages voor optredende artiesten staan vastgelegd, maakt men geen aanspraak op deze subsidie.

Het Nationaal Podiumplan vult gages voor optredens in kleine podia aan tot de SENA norm van 265 euro per show. Hiermee voorziet de regeling in een grote behoefte van welwillende kleine podia die geen Rijkssubsidie ontvangen en onvoldoende omzet draaien om artiesten te betalen naar fair pay maatstaven. Het ultieme doel is het realiseren van een duurzame optreedinfrastructuur inclusief eerlijke betaling in de world/jazz en vervolgens ook in het popcircuit.

Muziekwereld publiceerde vorig jaar een interview met Ben van den Dungen (saxofonist en bestuurslid Kunstenbond) en Oscar Pluimen waarin de aanleiding en de contouren van het plan uitgebreid aan bod komen.

Nijpende behoefte aan gezonde infrastructuur

De behoefte aan een gezonde nationale infrastructuur van kleine optreedmogelijkheden wordt al sinds de kredietcrisis steeds nijpender. Kleine podia gaan failliet of worden opgeslokt door grote instellingen met overheidssubsidie. In de nasleep van corona zijn ook de laatste optreedmogelijkheden buiten het Rijkssubsidiecircuit op sterven na dood. Het Podiumplan beoogt de infrastructuur nieuw leven in te blazen met een eenmalige opstartsubsidie voor podia en het aanvullen van gages voor optredende musici tot een fair pay tarief.

Vanaf 1 juni gaat Het Nationaal Podiumplan voor jazz- en wereldmuziek van start. De subsidie geldt in eerste instantie voor kleine podia en concertorganisatoren in het world/jazz circuit. Er wordt gewerkt aan een zelfde constructie voor kleine poppodia, waar eerlijke betaling nu nog mijlenver weg lijkt.

Zo werkt het Nationaal Podiumplan in een notendop*:

  • Musici en formaties die geen structurele en/of projectsubsidie ontvangen kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven bij het Nationaal Podiumplan. Hier vind je de voorwaarden voor inschrijving.
  • Kleine podia en concertorganisatoren met world/jazz programmering en ruimte voor improvisatie kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven bij het Nationaal Podiumplan. Podia en organisaties moeten voldoen aan deze voorwaarden.
  • De subsidieregeling geldt alleen voor optredens geboekt door podia en concertorganisatoren die staan ingeschreven bij het Nationaal Podiumplan.
  • Het Nationaal podiumplan is een digitaal loket.
  • Een bandleider meldt de geboekte show aan bij het Nationaal Podiumplan.
  • Het podium stelt zelf minimaal 132,50 euro gage per optredend muzikant beschikbaar, de helft van de SENA gagenorm.
  • Het Nationaal Podiumplan vult de gage aan tot de gagenorm van 265 euro per musicus. (Met een maximum van 662,50 euro per concert)

* Lees hier uitgebreide informatie over de regeling.

Vanaf 1 juni 2021 is het Nationaal Podiumplan voor world en jazz  hier geopend voor inschrijving en bereikbaar via info@nationaalpodiumplan.nl

Houd ons in de gaten voor meer nieuws over de regeling voor pop.

Foto: Dolo Iglesias op Unsplash