Nieuw standaard sessiecontract en nieuwe aanbevelingen voor artiestencontracten

Onlangs bereikte Kunstenbond/Ntb een onderhandelaarsakkoord met de NVPI over het zogenoemde Collective Bargaining Package. Het meest in het oog springende onderdeel van de package is de bestsellervergoeding voor sessiemuzikanten op Nederlandse producties die in Nederland gestreamd zijn. De afgelopen weken was die regeling ter consultatie voorgelegd aan de leden van de vakbond en leidde tot instemming van de leden. Daarmee is het Collective Bargaining Package nu definitief.

Buiten het bestsellersfonds (zie ook onze eerdere berichtgeving) waarvoor het sectie bestuur Sena performers de komende weken en maanden een verdeelreglement zal opstellen, werden ook het standaard sessiecontract en de gezamenlijke aanbevelingen voor redelijke artiestencontracten vernieuwd en aangevuld met enkele nieuwe afspraken. Zo werd in het sessiecontract, naast een verwijzing naar de nieuwe regeling, een passage toegevoegd over een veilige werkomgeving en werden in de aanbevelingen voor artiestencontracten enkele verbeteringen opgenomen.

Het nieuwe standaardcontract en de nieuwe aanbevelingen zijn te downloaden via