Fair practice voor popmuzikanten nog ver weg

Gesprekken over Fair practice hebben binnen de Popcoalitie nog nauwelijks resultaat opgeleverd. De toch al kwetsbare inkomenspositie van popmusici is door corona behoorlijk verslechterd.

Kunstenbond/Ntb en VCTN waarschuwen politici voor een te rooskleurig beeld dat vanuit de industrie wordt geschetst.

Professionele popmuzikanten zijn nog steeds afhankelijk van een beperkt aantal platenmaatschappijen, streamingsdiensten, grote festivals en nationale omroepen als ze verder willen komen in hun carrière. Die afhankelijkheid van ‘poortwachters’ maakt de positie van musici erg kwetsbaar.

Binnen de Popcoalitie, een samenwerkingsverband van alle ketens in de popsector, wordt gesproken over de implementatie van de Fair practice code in de popsector. Kunstenbond/Ntb en VCTN vertegenwoordigen samen met onder anderen Sena Performers en BAM! Popauteurs de makers in de Popcoalitie. Voor de makers is het goed dat Fair Practice onderwerp van gesprek is, maar er is tot op heden nog nauwelijks resultaat geboekt. En corona heeft de positie nog flink verslechterd.

De Kunstenbond/Ntb vindt dat de industrie-kant van de popcoalitie te optimistisch oordeelt over de inkomenspositie van popmusici. Samen met VCTN en BAM! Popauteurs stuurden we deze oproep aan de Tweede Kamer, als aanvulling op een eerdere brief van de Popcoalitie.

Pop, wat levert het op?
De inkomensafhankelijkheid van poortwachters is een structureel probleem in de popsector. Dit bleek uit Ntb onderzoek in 2016 ‘Pop wat levert het op’, het werd geconcludeerd in de verkenning van de SER en de Raad voor Cultuur (2016) en in het SER rapport ‘Passie gewaardeerd’ in 2017. Deze rapporten hebben sindsdien niet tot structurele verandering geleid in de inkomenspositie van popmuzikanten. Wij organiseren in het najaar van 2021 een vervolgonderzoek op  ons inkomensonderzoek ‘Pop, wat levert het op?’.

Fair Practice bij de NPO
In 2020 is Fair Practice beperkt ingevoerd bij de publieke omroep. Dat zou ook moeten gelden voor popmuzikanten. Van oudsher zijn veel talkshows berucht omdat muzikanten moeten komen opdraven voor een kratje bier en ‘gratis promotie’. Het promotie element is evident, maar het feit dat er door de muzikanten gewerkt wordt aan een tv-optreden ook. De scheve verhouding tussen de topsalarissen bij de omroep en de gebrekkige beloning van artiesten is al lange tijd een doorn in het oog. Invoering van een eerlijke betaling van muzikanten en componisten voor tv- en radio-optredens zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor andere ketens in de sector.