Tussenstand Auteurscontractenrecht zou aanleiding moeten zijn voor actief beleid

Vrijdag jl. verscheen de langverwachte ‘tussenstand-brief’ van Minister Dekker over het Auteurscontractenrecht. De in 2015 ingevoerde wetswijziging die auteurs en artiesten zou moeten beschermen tegen wurgcontracten.

De Minister inventariseert
De Minister geeft in zijn brief vooral een inventarisatie van de in de bijlagen meegezonden rapportages van marktpartijen. Ook beschrijft hij hoe de publieke omroep, ondanks aandringen van de regering niet bereid is gebleken zich in te schrijven bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Meermaals verwijst hij naar de ‘Aanbevelingen voor redelijke Artiestenovereenkomsten’ die Kunstenbond en Ntb vorig jaar met de NVPI uitonderhandelden. Een van de weinige concrete resultaten van de nieuwe wet.

Het geschetste beeld is al met al eenduidig: de nieuwe wetgeving sorteert tot op heden nauwelijks effect, en zou daarom nu al aanleiding moeten geven tot beleidsmaatregelen van de overheid. Wachten op de evaluatie van de wet in 2020 zou een gemiste kans zijn.

Platform Makers roept op daad bij woord te voegen  
Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, waarbij ook Kunstenbond, Ntb en VCTN zijn aangesloten, verzond daarom vandaag een reactie aan de Tweede Kamer. Platform Makers roept de regering en de Tweede Kamer op de evaluatie van de wet niet simpelweg af te wachten. De overheid kan als opdrachtgever en als subsidiegever een daadwerkelijk verschil maken. Het is tijd dat de regering het niet enkel bij mooie woorden laat.

Platform Makers vraagt de Kamer daarbij opnieuw te luisteren naar de ervaringen van auteurs en artiesten zelf, opgetekend in het twee weken terug verschenen (zwart)boek ‘Werken voor een kratje bier… en andere onbillijke voorstellen’.

Erwin Angad-Gaur (voorzitter van Platform Makers, senior adviseur van Kunstenbond vakgroep Muziek/Ntb en directeur van de VCTN): ‘De Minister van Cultuur bepleit een betere positie van werkenden op de culturele arbeidsmarkt. Dat is mooi. De Minister voor Rechtsbescherming wil met het Auteurscontractenrecht de positie van auteurs en artiesten verbeteren. Ook mooi. Maar het is tijd dat er werkelijk effectieve maatregelen worden genomen. De overheid kan door handhaving van de nieuwe wetgeving een reëel verschil maken. Het wordt kortom tijd de daad bij het woord te voegen. Daarom opnieuw deze oproep.’

Lees hier de brief van Platform Makers aan de Tweede Kamer:
Platform Makers reactie op tussenstandbrief