Noorderslag 2018 – Aanbevelingen Artiestenovereenkomsten – Uitgangspunten voor redelijke platencontractvoorwaarden

Vanmiddag – vrijdag 19 januari 2018 – presenteerden Ntb, Kunstenbond en NVPI (de branchevereniging voor platenmaatschappijen) op Noorderslag gezamenlijke uitgangspunten voor redelijke contractvoorwaarden.

Het document is hier te downloaden.

Erwin Angad-Gaur (secretaris Ntb): “De nieuwe wet auteurscontractenrecht maakt het mogelijk voor brancheorganisaties en vakbonden over redelijke vergoedingen te onderhandelen.
Naar aanleiding van die mogelijkheid zijn we aan gesprekken begonnen. Omdat platendeals heel individueel zijn en erg van elkaar verschillen is een gesprek over daadwerkelijke vergoedingen niet van de grond gekomen. Maar wel hebben we een uitgebreide lijst met uitgangspunten kunnen maken voor wat er in een platencontract behoort te staan. We hopen de komende periode ook voor licentiecontracten een vergelijkbare lijst aanbevelingen uit te onderhandelen. Spectaculair vind ik het onderhandelingsresultaat niet, maar het biedt duidelijkheid op diverse punten en het benoemd een aantal essentiele zaken. Zo wordt expliciet aangeraden per exploitatievorm helder te zijn over het royalty, spreken we gezamenlijk uit dat collectieve rechten, zoals de Sena vergoedingen van de artiest niet behoren te worden overgedragen en benadrukken we de noodzaak van transparantie over kostenverrekeningen. Het is dus een nuttige checklist, met enkele do’s en don’ts die naar wij hopen behulpzaam zullen zijn voor zowel platenmaatschappijen als artiesten.”