Bestuurlijke chaos bij Buma/Stemra

In de nieuwe Muziekwereld, het Magazine van Ntb en VCTN, publiceren Ntb en VCTN een reconstructie van wat zich het afgelopen jaar achter de gesloten deuren van Buma/Stemra afspeelde.

Bestuurlijke chaos bij Buma/Stemra

Het stuk staat los van het Volkskrant artikel van vandaag, waarin de medewerkers die volgens onderzoek de rechthebbenden benadeelden trachten Buma/Stemra directeur Wim van Limpt te beschadigen.
Het Volkskrant artikel overtuigt ons niet. Dat een directeur van Buma/Stemra kosten maakt aan business class vliegtickets, hotels en etentjes behoort tot zijn werk. Het bericht leidt af van de zaken die er werkelijk toe doen.

In de reconstructie is te lezen hoe de nieuwe Buma/Stemra directie moeizaam tot samenwerking kwam, hoe een klokkenluidersmelding extern onderzoek noodzakelijk maakte, hoe een vertrouwensbreuk tussen directie en bestuur en onafhankelijk voorzitter Leo de Wit ontstond en hoe het Buma/Stemra bestuur besloot veel problemen voor de leden te verzwijgen.

Onder meer de problemen bij Buma Cultuur werden tot nog toe niet aan de leden gemeld. Door verliezen op Amsterdam Dance Event (ADE) ontstonden grote tekorten. Buma/Stemra besloot in februari tot ook onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij Buma Cultuur en plaatste de subsidieorganisatie onder curatele. Buma Cultuur voorzitter John Brands stapte uit protest op.

Tot slot is te lezen hoe het Buma/Stemra bestuur verdere verbetering van de eigen bestuursstructuur telkens voor zich uit schoof en na het verschijnen van de onderzoeksrapporten door het door de overheid benoemde College van Toezicht (CvTA) wordt aangespoord tot het nemen van de noodzakelijke stappen.

Onafhankelijk onderzoek naar Buma/Stemra

Eind augustus publiceerden VCTN en Ntb op de Ntb-website al de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het onafhankelijk onderzoek door Nauta Dutilh en de accountants van BDO naar Buma/Stemra zelf. Ntb en VCTN besloten tot de publicatie omdat de ernst van de situatie door het Buma/Stemra-bestuur onvoldoende werd gecommuniceerd. Nog steeds is sprake van onvoldoende transparantie, vinden beide verenigingen.

Ntb en VCTN secretaris Erwin Angad-Gaur in de Muziekwereld: “Dat ‘transparantie’ geen werkwoord is, lijkt tot een hardnekkig motto van Buma/Stemra geworden. Bij een nieuw Buma/Stemra hoort ook een nieuw communicatiebeleid. (…) Wij publiceren de reconstructie op basis van gelekte stukken omdat wij niet langer naar ook onze leden willen zwijgen over zaken die wij slechts informeel weten. Over zaken die beter moeten en beter kunnen. Omdat wij het bestuur van Buma/Stemra opnieuw willen oproepen plaats te maken voor een professioneler bestuur in een professionelere bestuursstructuur, waarin de toezichtfunctie daadwerkelijk effectief ingevuld kan worden. Maar ook om de ingezette vernieuwing te steunen. De noodzaak te onderschrijven, daar waar Buma/Stemra dat zelf niet of onvoldoende doet.

In het onderzoeksrapport van Nauta Dutilh is misschien de belangrijkste aanbeveling het ‘herijken [van de] normen en waarden: [stel de] uitkeringsgerechtigde centraal;’ dit geldt naar onze mening niet alleen voor de financiële organisatie, maar voor de organisatie als geheel. Het geldt voor de repartitieafdeling, voor de juridische afdeling, de communicatie en ook voor het bestuur zelf.

Met de komst van de nieuwe directeur Wim van Limpt heeft Buma/Stemra een goede kans werkelijk de stap naar de eenentwintigste eeuw te maken. Wij hebben vertrouwen in zijn goede intenties en zijn, mede op basis van de ons bekende vertrouwelijke stukken, positief over zijn plannen.
Ook hij zal daarbij fouten maken. Ook met hem zullen wij daar discussies over hebben. Voor en achter gesloten deuren. Maar laten we vooral voor het eerste opteren waar dat enigszins kan.’

Het volledige opiniestuk is hier te lezen.

De uitgebreide reconstructie leest u hier.