Steun de Ntb en VCTN op Buma/Stemra jaarvergadering

Op woensdag 21 juni a.s. vindt de Buma/Stemra jaarvergadering plaats in AFAS Live te Amsterdam.

Wij roepen alle stemgerechtigde leden op de vergadering te bezoeken en onze kandidaten, Ben van den Dungen (bestuur) en Beatrice van der Poel (Ledenraad) te steunen.

In 2010 dienden Ntb-vertegenwoordigers in de ledenvergadering van Buma/Stemra een motie in die het bestuur tot modernisering van het bestuur dwong. Nieuwe bestuursleden konden daardoor met onze steun in 2012 tot het verkleinde bestuur toetreden. Nu is het tijd voor verdere stappen. Stappen in transparantie, in efficiëntie en in professionaliteit.

Vooral nu zonder heldere toelichting de Jaarstukken 2016 niet ter stemming in de vergadering komen (later in het jaar volgt een extra Buma/Stemra vergadering) blijkt dat er nog altijd veel bij de organisatie speelt dat voor de leden verzwegen wordt. Hiervoor zullen goede redenen zijn, maar het werk bij Buma/Stemra is evident nog niet gedaan.

Steun daarom ons streven door te pakken!

Als u verhindert bent kunt u uiteraard een stemgerechtigde collega machtigen. Ook kunt u een machtiging naar ons sturen zonder gemachtigde in te vullen zodat wij kunnen proberen iemand te koppelen.

Neem bij vragen a.u.b. contact op met de Ntb.