Procedure uitkering compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Werkte u in de periode van 7 mei 2005 tot en met 4 juni 2008 als zelfstandige, en bent u in die periode bevallen? Dan heeft u destijds geen ZEZ-uitkering ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen.

Op 17 oktober 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat hier een compensatieregeling voor komt. De compensatie bedraagt ongeveer € 5.600. Dit komt overeen met de gemiddelde uitkering die zelfstandigen die zijn bevallen in 2016 hebben gekregen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de regeling ingaat, omdat deze eerst nog moet worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarom kunt u de compensatie nu nog niet aanvragen. Ook moet er nog een definitieve uitspraak komen van de Centrale Raad van Beroep.

Vrouwen hebben vanaf 15 mei 3 maanden tijd om een aanvraag bij UWV in te dienen. U vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier.