Nadere reactie op stukken Buma/Stemra jaarvergadering

Buma/Stemra vergadering op 29 oktober 2018, een aanvullende reactie van VCTN en Kunstenbond/Ntb

Aanstaande maandag, 29 oktober 2018, vindt in Hoofddorp de extra jaarvergadering van Buma/Stemra plaats. VCTN en Kunstenbond/Ntb gaven na publicatie van agenda en vergaderstukken hun eerste reactie, maar de afgelopen weken druppelde aanvullend nieuws na.


Interim CEO

Vorige week maakte Buma/Stemra bekend dat Cees van Steijn, eerder interim directeur bij onder meer Veronica, Telegraaf Media Groep en Sena, zal worden benoemd tot interim directeur.

Men liet weten voor de benoeming van Van Steijn als interim directeur (CEO/’eerste bestuurder’) en de heer Van Elsloo als financieel directeur (CFO/’tweede bestuurder’) een tweede extra ledenvergadering, eind van dit jaar uit te zullen schrijven.

Eerder communiceerde Buma/Stemra dat Van Elsloo op de vergadering van 29 oktober zou worden voorgedragen, maar verzuimde die voordracht tot benoeming in de stukken en agenda van de vergadering zelf te communiceren.

VCTN en de collega-beroepsorganisaties zijn in overleg met Buma/Stemra om een weg te vinden een derde jaarvergadering van dit jaar te voorkomen.

Erwin Angad-Gaur (directeur VCTN): “We staan volledig achter de benoeming van Van Steijn en Van Elsloo. Buma/Stemra heeft nu rust nodig en moet tijd hebben verbetering en verandering in te voeren. De oude bedrijfstop is niet langer geloofwaardig te noemen. Maar het is opnieuw uitermate klungelig hoe hierover gecommuniceerd werd. Laten we evengoed constructief kijken hoe dit zonder de extra kosten van opnieuw een extra ledenvergadering opgelost kan worden.”


Uitbreiding interne Raad van Toezicht

Op de agenda staat, naast de jaarcijfers 2017 en bespreking van de vele dingen die in het verleden mis zijn gegaan, een statutenvoorstel tot uitbreiding van de interne Raad van Toezicht met een extra onafhankelijk lid. VCTN en Kunstenbond/Ntb bepleiten deze statutenwijziging af te wijzen.

Angad-Gaur: “Ook dit komt weer klungelig, gehaast en onzorgvuldig over. De Raad van Toezicht heeft een toezichtagenda gepubliceerd waarin men volgende zomer evaluatie van het eigen functioneren, de grootte van de Raad, de bestuursstructuur als totaal en de vraag of oud-bestuursleden wel goed binnen het nieuwe Toezicht passen, zal gaan afwegen. Dat is rijkelijk laat; het is logischer dat voorafgaand aan de reguliere jaarvergadering te doen, want anders zijn we weer anderhalf jaar verder voor er iets verandert. Maar sowieso is dat het moment wijzigingen voor te stellen. Om nu een extra onafhankelijke aan een toch al te grote Raad van Toezicht toe te voegen, een Raad van Toezicht waarbinnen oud-bestuursleden blijven zitten die volledig mede-verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen uit het recente verleden, binnen een bestuursstructuur waarin de zeggenschap van de rechthebbenden zelf eigenlijk onvoldoende geregeld is, is feitelijk een beweging de verkeerde richting op. En vooral is het een soort slag in de lucht. We roepen dus op tegen dat voorstel te stemmen, juist om daadwerkelijke verbetering mogelijk te maken en niet hap-snap ad hoc wijzigingen in de structuur door te voeren. Daar is dit te belangrijk voor.”

De eerste reactie van VCTN en Ntb/Kunstenbond (en nadere uitleg over de vergaderstukken) is hier te lezen.