Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO – KE

Als uitkomst van het overleg over de CAO KE voor de periode 1 januari 2017 / 31 december 2018. U kunt het bereikte akkoord vinden bij de downloads op deze website. Tussen vakbonden en Cultuurconnectie is afgesproken dat het resultaat ter (in)stemming aan de leden wordt voorgelegd. Er is hierover een mailing uitgegaan.

Kern van onze voorstellen

Voorstellen van de gezamenlijke vakbonden NTB en FNV-Kunstenbond waren gericht op verbetering van salaris, langere looptijd van de cao ke, verbetering zeggenschap en ruimte voor het gaan implementeren van de resultaten uit het rapport Kunsteducatie in de 21e eeuw.

Kern van het akkoord

  1. Looptijd 2 jaar
  2. Salarisverbetering per maart 2017 en april 2018
  3. Invloed en zeggenschap in de ‘proeftuinen’ (zie op onze website de publicatie “Kunsteducatie in de 21e eeuw”
  4. Voortzetten Sectorale Ontslagcommissie tot 31 december 2017
  5. In stand houden overgangsregeling bwu voor werknemers in dienst per 31-12-2016

Stemmen over het akkoord

U kunt tot uiterlijk donderdag 22 december 2016 12:00 uur uw stem uit brengen.

U kunt dit laten weten door eenvoudig in uw mail bericht te laten weten “Ja, akkoord” of “Nee, niet akkoord” (*), onder vermelding van uw NTB-lidnummer.

Uw reactie kunt u sturen naar m.gerrits@ntb.nl, met in de opdrachtregel “CAO-KE 2017 – 2018”.

(*) als u niet akkoord gaat met het bereikte resultaat, zouden wij het op prijs stellen als u in uw mailbericht aangeeft waarom niet. Dat levert ons de informatie op om onderhandelingen te hervatten.