Leden van de Kunstenbond/Ntb stemmen in met cao Nederlandse Orkesten en cao Remplaçanten

Leden van de Kunstenbond/Ntb hebben in ruime meerderheid vóór het onderhandelingsresultaat van de cao Nederlandse Orkesten 2021-2022 en de cao Remplaçanten 2021-2022 gestemd. Een belangrijke winst is een salarisverhoging van 5%. Er zal zo snel mogelijk een eenmalige uitkering worden verstrekt over die verhogingen per 1 januari 2021 (2%) en 1 januari 2022 (3%) tot nu.

De nieuwe cao’s hebben daarnaast een vernieuwd hoofdstuk Loopbaan en Ontwikkeling. Het uitgangspunt is hierbij dat musici in dienst van het orkest succesvol, gezond en met plezier moeten kunnen werken en zich met het oog daarop permanent ontwikkelen. Aan musici worden hoge eisen gesteld op muzikaal, fysiek en mentaal gebied. Het vraagt van hen permanente zorg om blijvend aan deze eisen te voldoen. De werkgever wil musici daarbij – zowel in arbeidsvoorwaarden als in de organisatie van het werk – faciliteren, bijvoorbeeld door rekening te houden met planning van werk- en hersteltijd en gelegenheid tot voorbereiding en zelfstudie. Een sociaal veilige en prettige werkomgeving is eveneens belangrijk, waarvoor werkgever én werknemer/remplaçant verantwoordelijkheid dragen. Het is belangrijk dat musici zich kunnen en durven uitspreken wanneer dat wenselijk is, in gesprek met leidinggevenden maar ook onderling.

“Blij dat ook musici in de Nederlandse orkesten hun salaris zien stijgen. 5 % over 2021 en 2022 en een nabetaling over de afgelopen maanden is hard nodig om toenemende kosten het hoofd te bieden. En natuurlijk gaan we snel door met gesprekken voor volgend jaar. Loon-en prijscompensatie van het Rijk is hard nodig om orkestleden blijvend voor de orkesten te behouden”. – Karin Boelhouwer, belangenbehartiger Orkesten

Dankzij de kritische blik van de leden, die het eerdere onderhandelingsresultaat van de cao Nederlandse Orkesten wegstemden, is daarnaast het nieuwe hoofdstuk Planning aangepast. De cao biedt nu meer garanties voor werknemers, die niet langer beschikbaar hoeven te zijn op korte termijn indien er andere werk- of privéverplichtingen zijn. De Kunstenbond zal goed monitoren of dit uitgangspunt wordt nageleefd.

De Kunstenbond is blij met dit resultaat, dat tot stand kwam na uitgebreide onderhandelingen en oplettende leden. De gesprekken over een nieuwe cao vanaf 2023 vinden binnenkort plaats, waarbij uiteraard ook de toenemende alledaagse kosten hoog op de agenda staan.