Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Het gaat om problemen over de toepassing van de nieuwe wet Auteurscontractenrecht en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.

Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde, zoals de Ntb, anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Erwin Angad-Gaur, secretaris Ntb en VCTN: “Dit is uiteraard een belangrijke stap. De geschillencommissie zal gaan bepalen of de nieuwe wet, die bedoeld is om de positie van auteurs en artiesten te verbeteren, werkelijk zal gaan werken. Leden die een klacht willen indienen tegen hun platenmaatschappij of uitgever kunnen zich uiteraard bij onze juristen melden. Het moet dan wel gaan om nieuwe contracten, die onder de bescherming van de nieuwe wet vallen.”