Auteurscontractenrecht

Op 30 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht na plenaire behandeling (zonder verdere stemming) aangenomen.

Met spoed werd de wet ondertekend en in het Staatsblad gepubliceerd zodat de nieuwe wettelijke bescherming tegen wurgcontracten 1 juli 2015 in kon gaan. De nieuwe bescherming is geldig voor contracten van auteurs en artiesten met een ingangsdatums na inwerkingtreding van de wet.

Het Auteurscontractenrecht geeft auteurs en artiesten onder meer het recht op een aanvullende vergoeding bij onverwacht succes (bestsellersbeding), ontbinding van een contract bij onvoldoende exploitatie (iets wat voor muziekauteurs al op basis van de huidige wetgeving mogelijk was), een eerlijke vergoeding voor kabeldoorgifte en Video On Demand voor o.m. acteurs en verbied onredelijke contractbedingen (zoals kickbackbepalingen in contracten van de omroep). Tot slot zal als laagdrempelig alternatief voor de rechter een geschillencommissie worden opgericht om conflicten tussen makers en hun exploitanten te beslechten. (Over de oprichting van de geschillencommissie zijn de gezamenlijke makers, verenigd in Platform Makers, en de gezamenlijke producenten en uitgevers, verenigd in Platform Creatieve Media Industrie, in gesprek.)

Erwin Angad-Gaur (secretaris Ntb en VCTN en voorzitter Platform Makers) in een eerste reactie: ‘Dit is geweldig nieuws uiteraard. We hebben niet alles gekregen wat wij wilden, maar essentieel is dat een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten nu eindelijk ook in Nederland vastligt. Over 5 jaar vindt een evaluatie van de nieuwe wet en de werking ervan plaats, met een tussenevaluatie na 2,5 jaar. Er is dus genoeg te doen, maar dit is toch wel een mijlpaal te noemen’.

BTW

In navolging van de oppositiepartijen heeft deze week ook de VVD afstand genomen van de kabinetsplannen om de BTW te verhogen. Voorlopig lijken de plannen daardoor van de baan, maar wij houden uiteraard, gezamenlijk met onze partners in het veld, vinger aan de pols.