Drie vragen voor de tussenevaluatie van het Auteurscontractenrecht, help ons bij de tussenevaluatie van de nieuwe wet

We hebben er flink voor gelobbyd de afgelopen jaren: de invoering van het Auteurscontractenrecht. Dat is door de inzet van vele makers gelukt. Sinds 1 juli 2015 is het Auteurscontractenrecht van kracht, dat auteurs en artiesten moet beschermen tegen wurgcontracten.

Bij de invoering is afgesproken de nieuwe wet na 5 jaar te evalueren, met een tussenevaluatie na 2,5 jaar. Die tussenevaluatie wordt binnenkort gehouden. Daarom willen wij graag zoveel mogelijk ervaringen uit het veld verzamelen. Is de contractpraktijk verbeterd sinds de invoering van de wet? Of valt het tegen?

In de lobby voor het Auteurscontractenrecht hebben we destijds een boekje gemaakt: ‘Makers aan het Woord’. Dat leverde een belangrijke bijdrage aan het succes. Daarom willen we nu weer de stem van de maker laten horen.

Hier vind je een korte vragenlijst waarmee je kunt laten weten hoe het er in de praktijk aan toegaat. Dat kan anoniem. Het gaat ons niet om je naam, maar om een reëel beeld van de situatie.

–> Doe mee en stuur je antwoorden vóór maandag 27 november naar info@ntb.nl
(of via de post naar de Ntb, Keizergracht 317, 1016 EE Amsterdam).

Het zijn maar drie vragen, en je helpt de hele branche ermee! Voeg het aangevulde document bij, of plak je antwoorden in de mail zelf.

Alvast veel dank voor je hulp!