College van Toezicht publiceert advies aan Buma/Stemra

Het door de overheid benoemde College van Toezicht publiceerde vandaag haar advies van 28 september aan Buma/Stemra.

Het CvTA adviseert onder meer breed nader onderzoek naar de financiële functie, waaronder de rol van bestuur en audit commissie en wijst op de (te) beperkte scope van de reeds uitgevoerde onderzoeken.
Nader onderzoek dient wat het College betreft zodanig verricht te worden dat de resultaten met de aangeslotenen gedeeld kunnen worden.

Buma/Stemra zelf zwijgt weer en vooralsnog… Zelfs de opdracht van de jaarvergadering aan bestuur en directie actief openheid te betrachten lijkt tot op heden aan dovemansoren besteed.

Ntb, VCTN, Nieuw Geneco en Popauteurs drongen deze week aan op uitvoering van de door de jaarvergadering aangenomen moties.

Lees hier het advies van het CvTA http://www.cvta.nl/nieuws/openbaarmaking-advies-aan-buma-stemra-van-28-september-2017 

En de brief van Ntb, VCTN, Popauteurs en Nieuw Geneco