Buma/Stemra zet drie stappen terug

Na de belofte van een nieuwe start, met een nieuwe ‘top’ van het bedrijf zet Buma/Stemra drie stappen terug. Vandaag werd bekend dat Legal Counsel Anja Kroeze, die een kleine twee jaar ‘ziek’ thuis zat na de eerste onderzoeken naar de gang van zaken bij Buma/Stemra en daarvoor een salaris bleef ontvangen boven elke redelijke norm, terug zal keren in haar functie. De eerdere, verstandige keuze van Buma/Stemra afscheid te nemen van alle betrokkenen bij de affaires die zo negatief uitstraalden op de organisatie wordt daarmee doorbroken.

Zoals wij in een eerdere reactie stelden: ‘De eerste reactie van de Buma/Stemra Raad van Toezicht lijkt de enige weg: vervang de gehele top van het bedrijf, want niemand is meer geloofwaardig. Aan verder doorsteggelen en nog een onderzoek over de onderzoeken heeft niemand behoefte.’ Dat directeur Van Limpt het veld moest ruimen was daarin, ongeacht de discussie over feiten verstandig, voor hemzelf en voor de organisatie. Hetzelfde gold de beide ‘zieke’ functionarissen Anja Kroeze en Wieger K. (financieel directeur).

Erwin Angad-Gaur, directeur VCTN: “Het is echt niet uit te leggen het hele imago van rust en een nieuwe start op deze manier te doorbreken. Ook de bewering dat iemand die bijna twee jaar thuis heeft gezeten, onmisbaar zou zijn binnen een bedrijf met het aantal werknemers van Buma/Stemra, is lachwekkend. Vast staat, kijkend naar de bekende feiten, dat Kroeze in het verleden bewust heeft meegewerkt aan het niet informeren van het toenmalige bestuur. Dat hoort niet thuis binnen de nieuwe transparante bestuursstructuur die men beweert na te streven. Ook het beeld dat de graaiers gewoon weer welkom zijn in Hoofddorp is dodelijk.”

“Uiteraard begrijpen wij dat het arbeidsrecht in Nederland, dat bedoeld is om de zwakkere werknemers tegen grote werkgevers te beschermen, soms de verkeerde mensen de hand boven het hoofd houdt: mensen die zelf verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van een bedrijf, voor affaires en voor imagoschade. Afkoopsommen zijn helaas de prijs voor een omslag naar een zuiver blazoen, dat is niet anders. Maar dit is drie stappen terug, na een aarzelend stapje voorwaarts. We kunnen niet anders doen dan bestuur, Raad van Toezicht en ook Kroeze zelf op te roepen, op dit besluit terug te komen. In de bestuurlijke en organisatorische moraal bij Buma/Stemra lijkt met een besluit als dit nauwelijks iets veranderd te zijn, ondanks alle mooie woorden. Dat is meer dan treurig.”

 

26 februari 2019 (aanvulling)

In respons op onze bovenstaande reactie liet Buma/Stemra ons inmiddels weten nimmer het besluit genomen te hebben afscheid te nemen van alle bij de affaires uit het verleden betrokken functionarissen. Dat betreuren wij, om de in onze reactie genoemde redenen. Wij trokken in 2018 de conclusie dat de Raad van Toezicht dit verstandige besluit had genomen en hebben meermaals publiekelijk instemming met dat besluit uitgesproken. Op die publicaties en dat commentaar ontvingen wij geen eerder bericht van Buma/Stemra.