Nieuw Buma/Stemra onderzoek en vertrek Buma/Stemra directeur

Vanmorgen verscheen het nader onderzoek in opdracht van het door de overheid benoemde College van Toezicht Auteursrechten (CvTA).

Buma/Stemra informeerde de leden en aangeslotenen met een korte nieuwsbrief. Directeur Wim van Limpt kondigt hierin zijn vertrek aan. De Raad van Toezicht laat weten ad interim CFO (financieel directeur) Siebe van Elsloo als definitief “tweede bestuurder” voor te zullen dragen. Ook laat de Raad van Toezicht weten de aanbevelingen in het rapport over te zullen nemen.

Het rapport wekt bij lezing naast de eerdere onderzoeksrapporten enige verbazing. Hoewel het rapport niet vaststelt dat alles bij Buma/Stemra koek en ei was, staan de conclusies van deze onderzoekers recht tegenover die van het eerdere onderzoek.

Erwin Angad-Gaur (directeur VCTN en senior adviseur Ntb/vakgroep Muziek Kunstenbond): “Eigenlijk is de chaos compleet. Twee onderzoeken, beide verricht door “onafhankelijke” maatschappelijk hoog aangeschreven onderzoekers, beiden peperduur, spreken elkaar volstrekt tegen. In de hoofdconclusies althans. De eerste reactie van de Buma/Stemra RvT lijkt daarom ook de enige weg: vervang de gehele top van het bedrijf, want niemand is meer geloofwaardig op deze manier. En aan verder doorsteggelen en nog een onderzoek over de onderzoeken heeft niemand behoefte. Buma/Stemra heeft broodnodig rust en een nieuwe start nodig, waarbij hard aan modernisering zal moeten worden gewerkt. De hoop was dat Wim van Limpt (afkomstig uit het bedrijf zelf) die kar zou kunnen trekken. Nu zal een nieuwe directeur moeten worden gezocht.

Helemaal eerlijk lijkt het ‘slachtofferen’ van Van Limpt daarbij niet. In de voormalige bestuursstructuur was het bestuur volledig verantwoordelijk en niet de directeur. Dat zes van de twaalf oud-bestuurders nu in de Raad van Toezicht hun directeur laten sneuvelen maakt dat zij op de komende leden- en aangeslotenenvergadering vragen zullen moeten beantwoorden over ook hun eigen verantwoordelijkheid.

Uiteindelijk is nu rust en een nieuwe start nodig zonder verder doorlopende loopgravenoorlog over het verleden. Het nieuwe onderzoek roept vragen op, die zullen we moeten bestuderen. Vreemd lijkt, naast het feitenrelaas van de eerdere onderzoeken, de conclusie van deze onderzoekers dat er “geen sprake is van noemenswaardige onregelmatigheden”. Als gezegd: eigenlijk is de chaos compleet nu. En de enige weg voorwaarts is de boel op de schop, dat is gek genoeg de enige echt gedeelde eindconclusie van zowel het eerste als dit tweede onderzoek. Een eerste stap lijkt in dat opzicht nu eindelijk gezet te worden.”

Op 29 oktober a.s. vindt een extra Buma/Stemra jaarvergadering plaats. Hier zullen de jaarcijfers 2018 worden behandeld en zal worden gesproken over hoe nu verder.

Wij houden u op de hoogte zodra er nieuwe informatie is.