Zeker

Dit artikel is eerder verschenen als redactioneel in Muziekwereld #1 2023

In een wereld van onzekerheden, wil het cliché, zijn er twee zekerheden: de dood en de belastingen. Daarom kennen ook wij daarbij een andere zekerheid: de eerste *Muziekwereld* van het jaar is een Belastingspecial, een Inkomens- en Belastingspecial dit jaar. Zelfs zekerheden kennen variatie.

Uiteraard: elke Muziekwereld staan wij stil bij inkomen en verdienvermogen. Deze Muziekwereld evengoed extra aandacht voor het traject van de ketentafels van Platform ACCT. Hoe gaan wij erin slagen daadwerkelijk de stap te maken naar eerlijke betaling? Wat is daar voor nodig? Hoe stel je überhaupt ‘een eerlijke betaling’ objectief vast? In het hoofdartikel spraken we met drie betrokkenen bij de gesprekken (of onderhandelingen) die tot werkelijke, tastbare verbetering moeten leiden. Met Ntb- en VCTN-voorzitter Wil Maas, Kunstenbond-belangenbehartiger Karin Boelhouwer en programmamanager Noud van de Rhee.

Ook publiceren wij de jaarlijkse Ntb-Tarievenlijst. Een lijst met tarieven die niet noodzakelijkerwijs ‘eerlijk’ zijn, maar evengoed gebaseerd op onder meer ervaringen van leden, CAO-tarieven en de Sena-gagenorm. En die een richtsnoer en hulp kunnen zijn voor haalbare onderhandelingen over een redelijk tarief.

Voor het ter perse gaan demonstreerden de Statenverkiezingen de onzekerheid van ons politieke landschap: de regering zal nog moeizamer dan voorheen meerderheden voor wetgeving moeten zoeken in de Eerste Kamer en de meeste provincies zullen een zeer gewijzigd college krijgen. Welke effecten dat zal hebben op het regionaal en het landelijk cultuurbeleid? Het is onzeker.

Zoals nog altijd niet zeker is of en hoe de woorden van staatssecretaris Uslu voor cultuur in praktijk gestalte zullen krijgen. Zeker in dat nieuwe politieke landschap. Zij bezocht onlangs de Kunstenbond en sprak met ons en de Creatieve Coalitie (Zie ook p …). Een hernieuwd teken en een gebaar van goede wil.  Zonder haar tekort te willen doen evengoed: van mooie woorden kan men niet eten.

De nood is hoog.

Dat bleek ook vlak voor het ter perse gaan van dit nummer toen het Nationaal Podiumplan (zie het artikel op p … dat eerder geschreven werd) in één dag (!) overtekend werd en aanvragen voor het tweede kwartaal moesten sluiten. Een hernieuwd teken van de grote behoefte aan de regeling, maar ook van de door ons bepleitte noodzaak van verdere investering en voortzetting van het initiatief.

Over het hele subsidiesysteem zal de komende periode nagedacht moeten worden. Zoals tijdens de coronajaren nog pijnlijker dan voorheen al duidelijk werd: het trickle down-denken (het uitgangspunt dat investeren in cultuur via podia en instituten vanzelf ‘doordruppelt’ naar de makers) is definitief een valse voorstelling van zaken gebleken. Als de overheid werkelijk oog wil hebben voor de makers is er meer nodig. Andere subsidievoorwaarden, concrete invulling van fair practice, maar ook een andere benadering van het subsidiesysteem. Met oog voor trickle up-systemen zoals het NPP. Met de maker centraal.

Er valt een wereld te winnen. Zoveel is zeker.

Erwin Angad-Gaur
Senior adviseur Ntb/Kunstenbond en directeur VCTN