VCTN Congres en jaarvergadering Ntb/vakgroep Muziek 2020 op 30 maart

 

Het congres 2020 van de Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb (VCTN) zal op maandagmiddag 30 maart, van 15 tot 16 uur plaatsvinden. Direct aansluitend, van 16 tot maximaal 17.30 volgt de jaarvergadering van de vakgroep Muziek/Ntb, op dezelfde lokatie in Utrecht. Ook organiseert Kunstenbond die dag “De Bondsalon”, waarover informatie volgt, in onder meer de Muziekwereld en op onze website.

Voorlopige agenda VCTN congres:

 • Opening
 • Notulen vorige vergadering
 • Verslag activiteiten congresperiode
 • Financieel Jaarverslag 2019
 • Bestuursverkiezing *
 • Rondvraag
 • Sluiting

* Bestuurslid Henk Westbroek heeft eind 2019 besloten af te treden. Het bestuur draagt Ben van den Dungen (namens VCTN tevens lid van de Buma/Stemra Raad van Rechthebbenden) voor voor verkiezing op deze zetel. Leden kunnen zich (ondersteund door vijf handtekeningen van VCTN leden en minimaal 4 weken voor de vergadering) als tegenkandidaat kandideren.

Voorlopige agenda Ntb jaarvergadering:

 • Opening
 • Notulen vorige vergadering
 • Verslag activiteiten
 • Financieel verslag (mondeling)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Stukken zullen uiterlijk twee weken voor de vergadering gepubliceerd worden op het ledendeel van onze website.

 

Locatie: Locatie is Het Huis Utrecht:  https://www.hethuisutrecht.nl/

Adres:

Het Huis Utrecht

Boorstraat 107

3513 SE Utrecht

One thought on “VCTN Congres en jaarvergadering Ntb/vakgroep Muziek 2020 op 30 maart