Stemra creëert onduidelijkheid met e-mail Toeslag Thuiskopie

De afgelopen dagen ontvingen wij een groeiend aantal vragen van leden over de mail die zij 28 maart jl. van Stemra ontvingen over “Toeslag Thuiskopie”.
De mail, die helaas op punten foute en onduidelijke informatie bevat, blijkt bij navraag verzonden aan aangeslotenen van Stemra die in het verleden Thuiskopiegelden ontvingen.

Een korte uitleg daarom: zoals wij in de Muziekwereld schreven bereikten de beroepsorganisaties voor auteurs en de brancheorganisaties voor muziekuitgevers een akkoord over onder meer de Thuiskopie- en Leenrechtgelden. Na de zomer zullen Nederlandse auteurs met een uitgavedeal in staat gesteld worden aan te geven dat zij hun uitgever over hun al bestaande titels niet willen laten meedelen in Thuiskopie- en Leenrechtvergoedingen. Bij auteurs die dit (hebben) aangegeven zal de uitgever vanaf ‘gebruiksjaar 2015’ (vergoedingen over het thuiskopiëren in 2015) niet langer meedelen. De betreffende auteurs ontvangen dan 100% van de thuiskopie- en leenrechtvergoeding audio en audiovisueel voor het muziekauteursrecht. Voor de reguliere (eigen) incasso (verveelvoudiging/mechanische reproductie) van Stemra deelt de uitgever wel mee.

Deze afspraak wordt pas na de zomer uitgevoerd omdat de Minister van Cultuur eerst het ingediende advies van de beroeps- en brancheorganisaties moet vaststellen en Stemra zijn repartitiereglement daarop moet aanpassen.

Op dit moment hoeft u als auteur niets te doen. Het is uiteraard wel mogelijk om Stemra nu al te berichten dat u uw uitgever niet laat meedelen in Thuiskopie – en Leenrechtgelden, maar het zou kunnen dat u dat dan na de zomer nogmaals moet doen.

Lees het artikel ‘Akkoord tussen auteurs en muziekuitgevers’ uit de Muziekwereld hier. 

Wij houden u op de hoogte!