Remplaçanten worden doorbetaald tot 1 juni 2020

Na inwinnen van juridisch advies en overleg met FNV Klassieke Muziek en de Kunstenbond/Ntb hebben de leden van de Vereniging van Nederlandse Orkesten en de Vereniging van stichtingen remplaçanten Nederlandse orkesten (VvNO/VSR) besloten de met de remplaçanten aangegane contracten tot 1 juni 2020 door te betalen. Ntb/Kunstenbond is blij dat hiermee, voor dit moment, voldoende duidelijkheid en zekerheid is gegeven voor deze kwetsbare groep.

Wij blijven in contact over het vervolg!