Oproep aan Buma/Stemra: stimuleer eerlijke gages

VCTN, Ntb en Sena Performers hebben Buma/Stemra (opnieuw) opgeroepen een redelijke (minimum) gage op te nemen in de voorwaarden voor subsidies uit de sociaal/culturele gelden en bij evenementen van Buma Cultuur.

Uit het onderzoek “Pop wat levert het op?” bleek dit jaar opnieuw dat het professionele popmusici steeds moeilijker wordt van hun werk te leven.

De Ntb voert daarom al vele jaren met prioriteit lobby voor een reele gagenorm in het subsidiebeleid van de overheid. Ook heeft de Ntb jarenlang bepleit dat rechtenorganisaties als Sena, Buma en NORMA hierbij in hun sociaal-culturele bestedingen het goede voorbeeld zouden moeten geven. Zowel ten opzichte van de markt als ten opzichte van andere grote subsidiegevers, zoals de overheid.

De Sena sectie uitvoerend kunstenaars gaf aan dit pleidooi enkele jaren geleden gehoor middels invoering van een gage-normering bij subsidies (of organisatie) van festivals en/of optredens. De wijziging in de subsidievoorwaarden werd door de aangeslotenenvergadering van Sena unaniem goedgekeurd. Ook Stichting NORMA voerde op verzoek van Ntb, FNV KIEM en Sena Performers een jaar later een minimumgagenorm in.

Buma blijft hierin voorlopig achter.

VCTN en Ntb secretaris Erwin Angad-Gaur: “Laten we eerlijk zijn: het gaat om geld van auteurs en componisten, vaak ook zelf uitvoerend muzikanten. Het is een aanfluiting als met muzikantengeld evenementen worden ondersteund waarin iedereen behalve de musici zelf netjes betaald krijgen. Buma zou samen met Sena en NORMA een belangrijke positieve bijdrage kunnen geven aan de normstelling van fatsoenlijke betaling in de markt. Dat wordt nu gewoon hoog tijd.”

Lees hier de brief van VCTN aan het bestuur van Buma/Stemra