Onderzoek ‘Pop, wat levert het op’ schetst onthutsend beeld!

Ruim de helft van de Nederlandse professionele popmusici verdiende in 2014 slechts € 9.000,– bruto of minder met muziek terwijl het aantal gewerkte uren per week de afgelopen jaren met 11% is toegenomen.

Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek: Pop, wat levert het op? naar de inkomenspositie van professionele popmusici in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Cubiss in opdracht van de muzikantenvakbonden Ntb en FNV-KIEM en de rechtenorganisaties Sena en NORMA. Bijna 800 professionele popmusici, die zijn aangesloten bij muzikantenbond Ntb en/of rechtenorganisatie Sena, namen deel aan het onderzoek. Het onderzoek is een vervolg op onderzoek uit 2008.

Andere opvallende uitkomsten zijn:

– De popmusicus anno 2015 is hoogopgeleid. Tweederde van de respondenten heeft een HBO of hogere opleiding gevolgd.

– De modale popmusicus heeft een bruto jaarinkomen van € 18.000,– (muziek plus andere inkomsten) en bijna een kwart verdiende € 9.000,– of minder.

– De modale samenwonende popmusicus kan met zijn/haar partner of gezin niet rondkomen van eigen inkomsten uit muziek en is mede aangewezen op inkomsten uit andere werk of inkomsten van de partner.

– 48% van het inkomen uit muziek wordt met optredens verdiend, 21% met lesgeven en 15% met royalties en rechteninkomsten.

– Bijna 40% van de optredens bij de gesubsidieerde poppodia leveren een gage van € 50,– of minder op terwijl 4% meer dan € 1000,– verdient .

– 85% van de ondervraagde musici is van mening dat muzikanten een veel te lage vergoeding ontvangen voor het online downloaden en streamen van muziek.

De resultaten van het poponderzoek worden op 16 januari om 12.00 uur gepresenteerd tijdens de conferentie van Eurosonic/Noorderslag. Daar zal PvdA Kamerlid Tjeerd van Dekken het eerste exemplaar in ontvangst nemen en reageren op de uitkomsten van het onderzoek.

Download het onderzoek hier

Lees ook het NOS bericht