Interview met Fleurine

Jazz-zangeres Fleurine is sinds deze zomer voorzitter van de Beroepsvereniging voor Improviserende Musici (BIM).

Wat doe je?

Amper in lockdown publiceerde Fleurine (Verloop Mehldau) een indringende waarschuwing op Facebook en haar website. Boodschap: ga nou niet online  voor niks spelen, daar raakt het publiek aan gewend. Optredens zijn nog de enige manier om een beetje inkomen te vergaren; de cd-verkoop is ingestort, streaming levert nauwelijks wat op. ‘Zolang er geen goed (online) verdienmodel is, moet je niet online gaan spelen.’ Deze en andere kritische publicaties bleven niet onopgemerkt en Fleurine werd juni 2020 gevraagd als bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Improviserende Musici (BIM). Een crash course bestuurskunde volgde en ze slaagde met vlag en wimpel: afgelopen zomer is ze verkozen tot voorzitter, waarmee ze Thomas Winther Andersen opvolgde.

Fleurine is de eerste vrouwelijke voorzitter van de BIM, waarvan het bestuur nu in meerderheid uit vrouwen bestaat (onder wie penningmeester Susanne Alt, voorzitter van de Ledenraad van
de Kunstenbond). Tijdens de lockdown had ze, zoals veel muzikanten gedaan hebben, nieuwwerk kunnen maken, maar ze kwam tot het besef dat ze haar tijd wellicht beter kon besteden,
‘namelijk wat doen aan de ongewisse positie waarin we als musici verkeren. Dat leek me zinniger.’ En zo kwam het dat Fleurine, die sinds begin jaren negentig vooral opereerde als jazzmuzikante,
zich in korte tijd ontpopte tot een krachtig bestuurder. Een van haar belangrijkste doelen: de verschillende partijen die voor de belangen van kunstenaars opkomen meer laten samenwerken.

Daarin is ze een van de kartrekkers. Zo is ze er in geslaagd om een piketpaal te slaan op Europees niveau: zomer 2021 werd de Europese VJME (Voice for Jazz Musicians in Europe) opgericht,
een samenwerking van de BIM’s van 12 EU-landen, waaronder Frankrijk, Duitsland Zwitserland, Portugal en Spanje. Ontelbare Zoomvergaderingen zijn aan de oprichting voorafgegaan en
er zullen er nog vele volgen, aldus Fleurine. ‘We willen de Europese infrastructuur voor jazzmusici verbeteren. En ook: meer Europese jazzartiesten in de programmering krijgen. Dat
zijn grote ambities en we moeten het nog waarmaken, maar we gaan ervoor.’

Fleurine heeft zich ook van meet af aan ingezet voor meer samenwerking met de Kunstenbond/ Ntb en de VCTN. Onder meer hierom vroeg ze Alt om penningmeester te worden. Samenwerking is logisch, aldus Fleurine. ‘De belangen van jazzmusici en andere muzikanten komen voor een groot deel overeen. Die belangen worden beter behartigd als we meer met één stem spreken. Daarnaast doe je dan minder dubbel werk. Vaak zitten bestuursleden van verschillende clubs dezelfde vergaderingen bij te wonen. Niet erg efficiënt.’ De plannen om een familie van de Kunstenbond en Ntb te worden zijn inmiddels vergevorderd. De identiteit van de BIM blijft echter behouden. ‘Het blijft een plek waar jazz- en improviserende musici elkaar kunnen vinden, waar een thuisgevoel is. een eigen vereniging met een duidelijk en herkenbaar profiel, maar samen staan we sterker.”

In haar leven vóór corona draaide vrijwel alles om muziek. Fleurine studeerde tot 1994 aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en kreeg in New York direct een platencontract
aangeboden; eerder liet Pim Jacobs zijn oog op haar vallen nadat ze succesvol inviel voor Rita Reys. Ze speelde de afgelopen decennia tienmaal op North Sea Jazz, speelde met grootheden als
Lee Konitz, Christian Mc Bride en Roy Hargrove en bracht vijf cd’s uit. De laatste (voor een Edison genomineerde) Brazilian Dream, is een bijzondere. De opbrengst ging volledig naar een Braziliaanse school voor kinderen in een sloppenwijk, gerund door een Braziliaanse vrouw en een Nederlander: Estrela da Favela. Ondertussen is er meer dan 10.000 euro opgehaald. Een
bedrag dat ‘een stuk groter kan worden als we eindelijk op tournee mogen, begin november dit jaar’. ‘Er staan o.a. concerten in Nederland op stapel. Ik kan niet wachten eindelijk weer op
tournee te kunnen.’

Wat heb je aan de Kunstenbond gehad?

‘Ik ben al sinds begin jaren negentig lid. Ik zag het als een verzekering tegen nare contracten en oplichterijen, maar gelukkig
heb ik zoiets nooit meegemaakt. Ik werd op een klassieke manier lid: een oudere muzikante overtuigde mij ervan lid te worden. Ze benadrukte ook dat het meer was dan een verzekering tegen
mogelijke directe schade: sterke vakbonden dienen ook je belang. Iets wat ik nu weer probeer over te dragen aan een nieuwe generatie musici.’

www.fleurine.com
www. bimpro.nl

NL Concertdata

Fleurine & Brazilian Dream:

30-10 Tivoli Vredenburg Utrecht
31-10 De Pletterij Haarlem
2-11 Brinkhuis Laren
3-11 Oosterpoort Groningen
4-11 BIMHUIS Amsterdam
6 -11 Nieuwe Kerk Den Haag
7-11 Lantaarn Venster Rotterdam

MZW3_2021web2-onder-de-leden