Ntb en VCTN is weer vertegenwoordigd in diverse panels op Noorderslag

Deze week vindt alweer het jaarlijkse Noorderslag/Eurosonic festival in Groningen plaats, met overdag de Noorderslag Seminars, waarbinnen over diverse actuele discussies in muziek- en cultuurbeleid gesproken wordt.

De Ntb en VCTN zijn uiteraard vertegenwoordigd, met name in de volgende panels:

Het Auteurscontractenrecht, een wettelijke bescherming tegen wurgcontracten, werd op 1 juli 2015 ingevoerd. Wat is de tussenstand?

Tijdens het panel zullen tevens uitgangspunten voor redelijke contractvoorwaarden, overeengekomen door Ntb, Kunstenbond en NVPI, worden gepresenteerd.

Zeven afgevaardigden van politieke jongerenorganisaties gaan met elkaar in debat over de rol van cultuur in de samenleving.

Een panel onder leiding van Ntb en VCTN voorzitter Alexander Beets over de waarde van de nieuwe ‘fair practice codes’ en over alternatieven. Het panel bespreekt de haalbaarheid van een Fair Practice code voor de popsector en de voorwaarden voor een functionerend label. Maar ook wat we kunnen leren van sectoren die zo’n label al hebben ingevoerd.