Noodfonds Muziek van start

De Coronacrisis heeft heel Nederland, maar in hoge mate de Nederlandse podiumkunsten en muziekindustrie hard getroffen. Muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra hebben voor wie de nood het hoogst is een Noodfonds Muziek opgericht. Ook Spotify is partner in het Noodfonds Muziek.

De streamingservice zal doneren aan het noodfonds en zal alle particuliere donaties die via het Spotify COVID-19 Music Relief platform aan het Noodfonds Muziek worden gedaan, verdubbelen.

Vandaag start de donatiecampagne voor het fonds.

 

Uit onderzoek onder rechthebbenden van Buma/Stemra en Sena blijkt 48% niet rond te kunnen komen met uitsluitend de maatregelen van het kabinet. Als gevolg van de Coronacrisis liggen de activiteiten in de sector vrijwel volledig stil.

 

Sena en Buma/Stemra dragen samen in totaal € 3.750.000 bij aan het Noodfonds Muziek. Particuliere muziekliefhebbers kunnen bovendien via www.noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie doen, die door Spotify verdubbeld wordt.

Buma/Stemra en Sena hebben de Ministeries van OCW en EZK om een financiële bijdrage gevraagd. Ook worden de noodfondsregelingen nader uitgewerkt, waarbij de resultaten van het onderzoek gebruikt zullen worden. Binnenkort wordt het voor muziekprofessionals mogelijk om een aanvraag te doen bij het Noodfonds Muziek.

 

Erwin Angad-Gaur (senior adviseur Ntb/Kunstenbond en voorzitter van Sena Performers): “Wat we ook doen, het is en blijft een druppel op de gloeiende plaat. Maar alle kleine druppels helpen. Van belang is uiteraard de mogelijkheid te doneren goed onder de aandacht van muziekliefhebbers te brengen. Hopelijk dat we zo spoedig mogelijk de exacte regelingen bekend kunnen maken waarop aangeslotenen van Sena en Buma een beroep kunnen doen. Het is irreëel te verwachten dat daarmee alle pijn te verzachten is; maar voor wie niets heeft is zelfs een kleine bijdrage van belang. En alles is uiteraard ook afhankelijk van de beschikbare middelen. Hoe dan ook: deel dus deze actie!”