Nieuwe VCTN- en Ntb bestuursleden

Het congres van VCTN en de jaarvergadering van Ntb/Kunstenbond (de vakgroep Muziek van Kunstenbond) vonden dit jaar plaats op 14 juni in Musicon in Den Haag. Met de leden bespraken wij de meest recente ontwikkelingen en de inzet voor het komende jaar. Daarnaast vonden bestuursverkiezingen plaats.

Koert Ligtermoet besloot vorig jaar afscheid te nemen van zowel het Ntb- als het Kunstenbond bestuur. Hij werd binnen het bestuur van de vakgroep Muziek (Ntb) tijdelijk opgevolgd door David Cok, die gisteren door de leden definitief werd benoemd op de open positie.

Ook Ntb- en VCTN bestuurslid Daan van der Bruggen besloot zich na 14 juni terug te trekken uit het bestuur. We bedanken hem hier nogmaals voor zijn grote inzet voor zowel de vakgroep, de VCTN, als de Kunstenbond, waarvan hij enkele jaren bestuurslid was. Rolf Delfos (die de Ntb ook representeert in de SoCu en repartitiecommissie van NORMA) werd verkozen tot zijn opvolger. Maurits Fondse werd verkozen op de vrijgekomen zetel in het VCTN-bestuur.

De vergaderstukken voor beide vergaderingen zijn voor leden op de website na te lezen.