Nieuwe cao remplaçanten een feit

Na instemming van de leden van Kunstenbond/Ntb en FNV Klassiek is de nieuwe cao remplaçanten per april 2020 van kracht. De afspraken die erin staan gelden echter met terugwerkende kracht vanaf januari 2020.

Deze nieuwe afspraken zijn een grote stap in wat sinds jaar en dag een erg moeilijk onderhandelingstraject is. Het resultaat pakt voor de meeste remplaçanten zeer gunstig uit. Alle wetgeving omtrent de WAB, wet arbeidsmarkt in balans, die sinds januari 2020 van kracht is, is doorgevoerd in deze nieuwe cao. Dat wil zeggen dat remplaçanten dezelfde beloning ontvangen als de collega’s in vaste dienst. Omdat remplaçanten in veel gevallen werkzaam zijn bij verschillende orkesten, die verschillende cao’s hanteren, had de uitwerking van de cao wat voeten in de aarde. In bijlage 2 van de cao krijg je een inkijkje in de complexiteit van het geheel.

Cao remplaçanten 15072020_DEF