Nieuw principeakkoord Cao Remplaçanten 2021 – 2022

 

Vo­ri­ge week leid­den veel en in­ten­sie­ve ge­sprek­ken met de werk­ge­vers­de­le­ga­tie van de Ver­e­ni­ging van Ne­der­land­se Or­kes­ten tot prin­ci­pe­ak­koor­den cao Rem­pla­çan­ten en cao Ne­der­land­se Or­kes­ten voor 2021 en 2022.

Be­lang­rijk in deze ak­koor­den is de struc­tu­re­le loons­ver­ho­ging van 2% per 1 ja­nu­a­ri 2021 en 3% per 1 ja­nu­a­ri 2022. De ge­mis­te loons­ver­ho­ging over 2021 en begin 2022 wordt met te­rug­wer­ken­de kracht uit­be­taald in een een­ma­li­ge uit­ke­ring. Daar­naast is de ver­goe­ding voor de ver­ze­ke­ring van in­stru­men­ten toe­ge­voegd mid­dels een be­drag van 0,26 euro aan het uur­loon van rem­pla­çan­ten.

Lees alle ins en outs in het ak­koord.

Als lid van de Kun­sten­bond kan jij je stem uit­bren­gen.
Ben je wel lid maar heb je de mail over de le­den­raad­ple­ging niet ont­van­gen?
Zorg er dan voor dat jouw per­soon­lij­ke ge­ge­vens goed zijn in­ge­vuld in je per­soon­lij­ke Kun­sten­bond pro­fiel.

Download hier het principeakkoord