Loket subsidieregeling Nationaal Podiumplan na 2 dagen gesloten wegens stormloop

De subsidieregeling Nationaal Podiumplan is opgezet om kleinschalige live-optredens mogelijk te maken door een deel van de gages van de optredende musici te dekken.
In juni werd bekend dat het tot dan toe volledig beschikbare budget van ruim 1,1 miljoen euro reeds was uitgekeerd aan muzikanten. Door het succes van de regeling was er geen budget beschikbaar meer voor het kwartaal 3. Voor het vierde kwartaal ging het loket open op 1 augustus 2023. Een dag later werd het loket alweer gesloten wegens een stormloop aan aanvragen.
Vooraf was gemeld aan de deelnemers er snel bij te zijn in verband met een beperkt budget. Om 17:00 uur op 2 augustus is het loket formeel gesloten, aangezien alle beschikbare gelden voor dat kwartaal zijn toebedeeld aan aangemelde concerten. In twee dagen tijd is een bedrag van €180.000,- verdeeld onder 345 shows binnen de genres pop, klassiek, hedendaags, jazz en wereldmuziek.
Het bestuur van Stichting Nationaal Podiumplan spreekt ondanks de snelle sluiting van het loket van een succes. ‘Het Nationaal Podiumplan heeft overduidelijk aangetoond dat het voorziet in een behoefte bij musici, podia en publiek. De landelijke politiek zou er goed aan doen het initiatief duurzaam financieel te ondersteunen als instrument om makers direct te bereiken en te stimuleren zelf voor concerten en werkgelegenheid te zorgen.’
Voor het Nationaal Podiumplan is op dit moment geen structurele financiering vanuit de overheid. De Kunstenbond maakt zich hard voor de continuering van het Nationaal Podiumplan, zodat ook in de toekomst livemuziek gemaakt wordt door eerlijk betaalde musici. In gesprek met de overheid en andere partijen zet de Kunstenbond zich in voor het realiseren van structurele financiering voor het Nationaal Podiumplan.