Kunstenbond en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) fuseren per 1 juni 2018

Zowel de ledenraad van de Kunstenbond als het Congres van de Ntb zijn deze week unaniem tot dit besluit gekomen. De Ntb neemt een grote club musici, componisten, producenten, deejay’s en veel expertise over de muziekwereld mee. Samen vertegenwoordigen Kunstenbond en Ntb ruim 8.000 leden. We worden in één klap de grootste vakbond voor creatieven in Nederland.

Wat levert dit op voor jou als lid?

Een grotere achterban geeft ons meer kracht bij het behartigen van collectieve belangen, bij rechtenorganisaties zoals BUMA en Sena, de politieke lobby en het onderhandelen over cao’s. Maar ook bij het sluiten van betere deals voor jou, bijvoorbeeld met verzekeraars. Door de bundeling van kennis en netwerken kun je als lid nog beter bij ons terecht met specifieke vragen over jouw vakgebied. Maar ook met algemene vragen over ondernemerschap, fair practice en wetgeving. En natuurlijk voor juridische ondersteuning als je dit nodig hebt.

Krachten bundelen voor een sterke sector

Samengaan is een belangrijke stap. In een versnipperde creatieve sector kunnen we met gebundelde krachten de uitdaging waar we in de sector voor staan beter aan: een betere (inkomens)positie voor musici, podiumkunstenaars, beeldend kunstenaars, fotografen, docenten, ontwerpers, animatoren, projectleiders, geluids- en licht technici en alle andere creatieve makers en professionals in Nederland. Of je nu werknemer of zzp’er bent of voor een tussenvorm kiest. Samen staan we sterker.

Wil je meer weten over wat de fusie voor jou betekent Lees hier de meeste gestelde vragen over:

  • de fusie van de Kunstenbond en de Ntb
  • wat betekent dit voor mij als lid?
  • wat betekent de fusie voor de verenigingen?

 

De fusie van de Kunstenbond en de Ntb

Hoeveel leden hebben de Kunstenbond en de Ntb samen?

De Ntb en de Kunstenbond hebben samen ruim 8.000 leden. Ze worden hiermee de grootste vakbond voor makers en professionals in de creatieve sector.

Verdwijnt de naam Ntb?

De vereniging van de Ntb gaat op in de Kunstenbond maar de naam Ntb blijft zeker bestaan.

Verdwijnt de naam Kunstenbond?

De naam Kunstenbond blijft bestaan. We willen dat de leden uit de verschillende beroepsgroepen zich thuis voelen en onderzoeken welke (sub)namen van verschillende beroepsgroepen of (sub)merken daarbij helpen.

Wat gebeurt er met de websites, systemen en leveranciers van de Ntb en de Kunstenbond?

Die blijven voorlopig naast elkaar bestaan. Op termijn gaan we websites en systemen integreren en keuzes maken voor leveranciers.

Wat gebeurt er met de mensen die werken bij de KB en de Ntb?

Het personeel van de Kunstenbond en de Ntb gaat samen aan de slag op het kantoor van de Kunstenbond aan de Oostenburgervoorstraat.

 

Huidige leden Kunstenbond en Ntb: Wat verandert er voor mij?

Verandert er iets aan mijn lidmaatschap bij de Ntb of bij de Kunstenbond?

Nee, of je nu lid bent bij de Ntb of bij de Kunstenbond, er verandert nu niets aan je huidige lidmaatschap en de rechten en de algemene voorwaarden die daarbij horen. We gaan op termijn de lidmaatschapsvormen meer gelijk trekken.

Ik heb een belangrijke juridische zaak lopende zaak bij de Ntb. Wat gaat er met deze zaak gebeuren?

We blijven jouw zaak behartigen. We hebben nu meer specialisten in huis om je goed te bedienen.

Blijft het blad Muziekwereld bestaan?

Ja, het blad Muziekwereld blijft bestaan.

Krijg ik als lid van de Kunstenbond nu ook de Muziekwereld?

Alle leden van de vakgroep Ntb muziek* krijgen vanaf het derde kwartaal 2018 het blad Muziekwereld. Naast de huidige leden van de Ntb zijn dit dus ook de huidige leden van de vakgroep Klassiek, BV pop en de muziekdocenten die in de vakgroep Kunsteducatie zitten.

Mag ik als lid van de Ntb ook gebruik maken van de Kunstenbond belastingservice voor zzp’ers?

Ja, als we de belastingservice in maart 2019 weer gaan starten kunnen alle leden hier gebruik van maken.

Ik ben lid van de Ntb, kan ik gebruik maken van het ledenvoordeel van FNV?

Ja, dat kan vanaf 2019.

Kan ik als huidig lid van de Kunstenbond ook automatisch lid worden van de beroepsorganisatie voor muziekauteurs en componisten, de VCTN?

Ja, als je muziekauteur bent en je ons je BUMA nummer doorgeeft kun je ook als lid van de VCTN worden geregistreerd. Het lidmaatschap van de VCTN wordt als korting in mindering gebracht op de Kunstenbond contributie. Het kost je dus niets extra.

Mijn mede-muziekstudent is lid van de Kunstenbond en die is gratis lid, ik betaal bij de Ntb als student €7,50 per maand. Wat is het verschil?

Studentleden bij de Kunstenbond zijn gratis lid maar ze hebben maar recht op 1 uur juridisch advies. Studenten bij de Ntb betalen € 7,50 maar zij hebben recht op 5 uur gratis juridisch advies en ontvangen de Muziekwereld.

Ik werk bij een orkest en ik krijg een contributieverklaring die ik aan mijn werkgever kan geven zodat de contributie wordt betaald van het bruto loon waardoor ik minder betaal. Blijft dit bestaan?

Ja de contributieverklaring blijft bestaan. We zorgen ervoor dat je de verklaring tijdig ontvangt.

10  Ik ben muzikant en nu lid bij de Ntb maar ben ook beeldend Kunstenaar of webbouwer, kan ik ook geholpen worden door de Kunstenbond?

Jazeker, dat is het voordeel van het samengaan met de Kunstenbond.

11  Ik zie als muzikant twee verschillende muziekverzekeringen, 1 bij Ntb en 1 bij de Kunstenbond, hoe zit dat?

Bij de start van de fusie blijven de verschillende instrumentenverzekeringen nog naast elkaar bestaan maar we gaan zo snel mogelijk over op de verzekering die het beste is voor onze leden.

12  Wordt mijn contributie van een andere rekening afgeschreven?

Nee, in 2018 blijft alles bij het oude. Pas in het begin van 2019 gaan we de financiële administratie vanuit één centraal punt uitvoeren. Je krijgt hierover tijdig bericht.

13  Ik ben lid bij zowel de Kunstenbond als de Ntb, wat betekent de fusie voor mij?

Dit speelt voor een klein aantal van onze leden. In overleg zullen we kijken welke lidmaatschapsvorm het beste past.

14  Krijg ik post en mail van de Kunstenbond, Ntb of van allebei?

Als musicus of muziekdocent krijg je voorlopig post van de Ntb en van de Kunstenbond. Alle andere leden krijgen post van de Kunstenbond.

15  Als ik een vraag heb, bij wie kan ik dan terecht?

Je kan bij de Kunstenbond terecht voor al je vragen via info@kunstenbond.nl of op tel 020-2108050 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur.

 

 Wat gebeurt er met de verenigingen van de Ntb en de Kunstenbond?

Wat gebeurt er met het Congres van de Ntb?

Het congres van de Ntb gaat vanaf 1 juni op in de ledenraad van de Kunstenbond en de jaarvergadering van de vakgroep Muziek,

2  Wat gebeurt er met de vakgroepen BV POP en Klassiek?

De vakgroepen BV Pop en Klassiek gaan op in de nieuwe vakgroep Ntb Muziek*.

Ntb Muziek* wordt de grootste vakgroep binnen de Kunstbond, krijgen ze ook de zwaarste stem?

In het bestuur van de Kunstenbond hebben alle vakgroepen één afvaardiging. Omdat de vakgroepen Klassiek, BV Pop en de Ntb samengaan krijgt de vakgroep Ntb Muziek twee bestuursleden. In de ledenraad komt er een gewogen afvaardiging naar rato van het aantal leden.

Kan de vakgroep Beeldend een standpunt van de vakgroep Ntb Muziek* overrulen?

De vakgroep gaat over eigen domein maar zodra het een overkoepelend onderwerp is moet je in het bestuur tot een gemeenschappelijk standpunt komen

Blijven de vergoedingen voor mijn werk als vrijwilliger of als vakgroep bestuurder hetzelfde?

De vergoedingen en regelingen van de KB gelden per 1 juni 2018 ook voor de Ntb

Wat gebeurt er met de Kunstenbond leden die nu bij de vakgroep Kunsteducatie zitten en ook muzikant zijn? En met de muziekdocenten die nu bij de Ntb zitten?

Alle leden blijven zitten bij de vakgroep die ze gewend zijn. Of je nu musicus bent of muziekdocent of een combinatie van beide, wij zorgen in alle gevallen voor een goede belangenbehartiging.

Wie gaat er onderhandelen over de cao orkesten?

Kunstenbond en Ntb voerden al samen de onderhandelingen voor de cao en zullen dat         blijven doen.

*Ntb Muziek: dit is een werknaam.