Investeringsfonds pop belangrijke doorbraak voor de popsector

Sena en de Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven nemen samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) en het Fonds Podiumkunsten (FPK) het initiatief voor een investeringsfonds voor popmuziek. Door samenwerking tussen de genoemde partijen beschikt het fonds over 900.000 euro per jaar in de periode 2019-2021. Het fonds wordt via twee regelingen bij het SCI en het FPK uitgevoerd.

In januari tijdens Eurosonic Noorderslag worden de twee regelingen gepresenteerd aan de muziekwereld en staan dan open voor aanvragen.

Waarom een investeringsfonds voor popmuziek?
Het fonds wil ruimte maken om te investeren in de carrièreontwikkeling van artiesten die al enige tijd werkzaam zijn in de popmuziek . Nederland heeft een relatief kleine thuismarkt voor popmuziek. Het is daarom niet alleen lastig voor sommige artiesten een redelijk inkomen te verdienen, maar er is ook weinig ruimte om te investeren in bijvoorbeeld het opnemen van nieuw materiaal of het ontwikkelen van een goede live-act. Het fonds kan de investeringsruimte vergroten en zo een extra impuls geven aan de carrièreontwikkeling van een artiest. Doel is een structurele verbetering van het verdienmodel van de betreffende artiest. Hiermee haakt het fonds ook aan de Fair Practice Code, van groot belang voor de aangesloten partijen.
De regelingen zijn aan te vragen bij het Fonds Podiumkunsten en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet potentie om bijzondere projecten mogelijk te maken waarbij talent uit de popmuziek en de ontwerpende sectoren in kruisbestuiving zorgen voor innovatie aan beide kanten. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt met deze regeling popartiesten bij de volgende stap in hun carrière.

Anita Verheggen, beleidsmedewerkster bij de Kunstenbond/Ntb en lid van de Raad van Aangesloten van Sena, heeft samen met haar collega’s uit de raad de afgelopen jaren stevig gelobbyd voor een dergelijk fonds. “Voor de popsector is het investeringsfonds een doorbraak. Het gaat hier niet alleen om een extra budget voor popmuziek maar ook om een nieuwe manier van financiering die beter aansluit bij de huidige poppraktijk. De komende maanden zullen wij de regeling samen met het Fonds Podiumkunsten verder uitwerken”.

De volledige regeling, toelichting en de richtlijnen zijn in januari 2019 beschikbaar en vanaf één loket aan te vragen. Houd de websites van het www.stimuleringsfonds.nl, www.fondspodiumkunsten.nl en www.sena.nl in de gaten.


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers.

Het Fonds Podiumkunsten is het grootste publieke cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Met verschillende subsidies voor individuele kunstenaars, groepen, podia en festivals zet het Fonds zich in voor een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat. In het buitenland vergroot het Fonds Podiumkunsten de zichtbaarheid van Nederlandse podiumkunsten onder de naam Dutch Performing Arts.

Sena
regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van Sena een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zet Sena zich in voor haar rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 30.000. Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties af bij Sena. Als organisatie zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben.