Investeringsfonds Muziek

 

Let op: Investeringsfonds Muziek van start op 5 oktober –

wie het eerst komt, die het eerst maalt!!

 

Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers kunnen vanaf 5 oktober een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek. Het fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe muziek en nieuwe exploitatie van bestaande muziek.

 

Voorwaarden voor het doen van een aanvraag

Aanvragen staan open voor personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht.

Componisten en tekstschrijvers die uit muziekauteursrecht zowel in 2018 als in 2019 een inkomen hadden van minimaal € 1.500 komen in aanmerking voor een bijdrage. Voor muziekuitgevers geldt dat zij zowel in 2018 als in 2019 minimaal € 25.000 aan jaarinkomsten moeten hebben. Het bedrag waarop de hoogte van de werkbijdrage gebaseerd wordt, is het gemiddelde van de inkomsten over die twee jaren.

Werkbijdragen uit het Investeringsfonds Muziek moeten worden aangewend voor creatie van nieuwe werken en/of een investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of nieuwe exploitatie. De aanvullende voorwaarden en criteria staan in de Algemene Voorwaarden die te vinden zijn op  www.investeringsfondsmuziek.nl.

 

Categorieën

De hoogte van het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het normbedrag (het gemiddelde van de auteursrechtinkomens van 2018 en 2019). De vastgestelde bedragen voor muziekauteurs zijn:

 

Ondergrens inkomen      Bovengrens inkomen      Werkbijdrage     Aantal

€ 1.500                               € 4.999                               € 1.500                310

€ 5.000                               € 9.999                               € 2.500                95

€ 10.000                            € 19.999                             € 3.500                75

€ 20.000                            –                                           € 5.000                90

 

Let op: Er is een beperkt aantal werkbijdragen beschikbaar; aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als binnen een bepaalde inkomenscategorie meer aanvragen worden ingediend (die voldoen aan de criteria en de voorwaarden) dan er werkbijdragen beschikbaar zijn, worden de overige aanvragen niet gehonoreerd. Het is dus zaak om tijdig een aanvraag in te dienen.

 

Op donderdag 1 oktober organiseert Buma/Stemra tussen 20 en 21 uur een laatste webinar over het fonds via de Buma/Stemra kanalen op Facebook en YouTube.