Interview met Marc Altink, scheidend directeur van het Metropole Orkest

“Ik geloof enorm in openheid en betrokkenheid: door openheid creëer je betrokkenheid en die betrokkenheid is, zoals ik al zei, de sleutel geweest tot ons succes. De vakbonden hebben in dat proces een belangrijke rol gespeeld, in die zin dat ze actief hebben meegebouwd aan die openheid en betrokkenheid. Bij ons is er geen sprake geweest van de klassieke tegenstelling vakbond-werkgever en het gestolde wantrouwen dat die relatie vaak kenmerkt”

Marc Altink heeft onlangs afscheid genomen als directeur van het Metropole Orkest. Hij heeft vanaf 2012 deze functie vervuld. Deze 4 jaar waren misschien wel de meest turbulente uit de geschiedenis van het Metropole Orkest.

Uitgebreide informatie over de overlevingsstrijd en de toekomstperspectieven van het orkest kunt u lezen in het interview met Altink.