Hoofdpunten Cultuur in regeerakkoord

Vandaag werd het regeerakkoord van het nieuwe kabinet openbaar.

Een eerste inventarisatie van hoofdlijnen op cultuurgebied:

  • Investeringen in cultuur zullen oplopen van € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019 naar € 80 miljoen in 2020 en € 80 miljoen in 2021. Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden in versterking van de culturele infrastructuur.
  • De Geefwet blijft bestaan. Ook gaat men onderzoeken hoe de indemniteitsregeling zodanig kan worden aangepast dat het uitlenen van kunst door musea gemakkelijker wordt
  • Voor kerken en erfgoed komt (iets meer dan)  €100 miljoen beschikbaar.
  • Eerder was al uitgelekt dat het bezoek aan het Rijksmuseum voor ieder kind in Nederland een vast onderdeel wordt van het lesprogramma en er meer aandacht voor het Wilhelmus en de Nederlandse canon.
  •  Een belangrijk punt van aandacht is de BTW verhoging van 6 naar 9%, dus ook voor de tickets en aankopen in de culturele en creatieve sector. De effecten hiervan dienen spoedig in kaart te worden gebracht.
  • Er komt een minimumtarief voor ZZPers van 15 tot 18 euro per uur.
  • De wet DBA zal worden aangepast. Onder meer zal het begrip ‘gezagsverhouding’ worden verduidelijkt. Daarnaast  zal het systeem van modelcontracten worden vervangen door een opdrachtgeversverklaring.

De komende tijd zullen de nadere uitwerkingen helder moeten worden. Uiteraard houden wij onze leden op de hoogte.