Extra tranche Sena Performers Muziekproductiefonds ‘pijnlijk succesvol’

Sena Performers Muziekproductiefonds keert ruim 8 ton uit via ‘corona-tranche’

 

In de extra tranche van het Sena Performers Muziekproductiefonds van april/mei is 831.234 euro toegewezen aan productiebijdragen (een derde van de toegewezen bedragen is een renteloze lening). De aanvragers krijgen deze week bericht. 251 aanvragers ontvangen een bijdrage.

De extra aanvraagronde bleek een overweldigend, maar ook pijnlijk succes. Bij een beschikbaar bedrag van 300.000 euro kwamen in enkele weken tijd ruim 500 projectaanvragen binnen voor een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro. Een bevestiging van de grote nood in de sector.

De sectie uitvoerende kunstenaars heeft daarom besloten, additioneel aan de eerder tezamen met de sectie producenten extra beschikbaar gestelde middelen, 400.000 euro extra toe te kennen aan het Muziekproductiefonds voor dit jaar.

 

Erwin Angad-Gaur (senior adviseur Ntb/Kunstenbond en voorzitter van Sena Performers): “De ruimte daarvoor bestond mede door het afgelasten van veel door ons gesubsidieerde festivals en projecten. Hoewel wij voor festivals een coulanceregeling hebben ingesteld, op voorwaarde dat de musici als eerste betaald worden, vallen gelden vrij die juist nu het verschil kunnen maken. We hebben daarom besloten dit jaar aanvullend te investeren in het Muziekproductiefonds, ook in de derde ronde van dit jaar, in juni. Musici zitten werkeloos thuis. Op deze manier kunnen wij hen helpen een negatieve situatie om te zetten in creatie, in iets moois. En kunnen wij helpen de heropstart na de crisis beter mogelijk te maken.”

 

Daarnaast stelden de performers- en producentensecties van Sena tezamen 1.000.000 beschikbaar voor het Noodfonds Muziek.

Angad-Gaur: “We voeren gesprek met diverse partijen om aanvullende middelen te vinden. We zijn druk bezig, onder meer in samenspraak met de producenten en met Buma/Stemra, de regels uit te werken. Dat kan niet te lang duren, de urgentie is enorm, maar vraagt ook overleg en een goede inschatting hoeveel beroep er op regelingen gedaan zal gaan worden. We hopen zo snel mogelijk, maximaal binnen een paar weken, de regelingen bekend te kunnen maken.”

 

 

Lees hier het interview van vorige week met Ntb beleidsmedewerker Anita Verheggen over haar werkzaamheden binnen de extra tranche van het Sena Muziek Productiefonds