Einde aan onbetaalde optredens door muzikanten door afspraken tussen de Ntb/Kunstenbond en de NPO

Vanaf 1 oktober krijgen muzikanten die een optreden verzorgen in radio- en tv-programma’s op de publieke omroep in principe altijd een vergoeding. Dat maakte de NPO vandaag bekend. De bal kwam aan het rollen toen Ntb/Kunstenbond de NPO opriep tot afspraken over minimumgages. Een jaar na de oproep is het gelukt om tot resultaten te komen.

In eerste instantie leverden de gesprekken tussen de vakgroep Muziek/ Ntb van de Kunstenbond en NPO behalve welwillendheid geen concrete omroep-brede minimumtarieven op. Nu is het gelukt om de publieke omroep – óók voor muzikanten – tot handhaving van Fair Pay te bewegen, een groot succes voor de vakbond.

“Wij zijn blij met het gedeelde uitgangspunt dat ook voor optreden in de media een redelijke vergoeding hoort te worden betaald.” aldus Will Maas, voorzitter van vakgroep Muziek/Ntb, die namens de Kunstenbond de afspraken met NPO heeft gemaakt “Belangrijk is dat de omroep aan dat uitgangspunt nu ook een concrete vertaling koppelt “

Dit is afgesproken

Per 1 oktober 2022 is een minimumgage van kracht van 250 euro per artiest of 1000 euro per act. Daarnaast worden reiskosten en lunch of diner (wanneer van toepassing) vergoed. De afspraak geldt voor alle programma’s op de publieke omroep.

Minimumtarief

Belangrijk om te beseffen is dat het gaat over een minimumtarief, waarvan in positieve zin kan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij artiesten die extra tijd investeren in een speciaal optreden of bij een artiest die al ver gevorderd is in diens carrière. De enige reden om in negatieve zin van de minimumgage af te wijken, is als een artiest al van een derde een gage ontvangt. Bijvoorbeeld in het geval dat een liveoptreden waarvoor al wordt betaald op een festival wordt uitgezonden in een NPO programma.

Wat eraan vooraf ging

Tot op heden was eerlijke betaling voor artiesten bij de publieke omroep alles behalve vanzelfsprekend. Meer dan een maaltijd of een kopje koffie en wat reiskosten voorafgaande aan de uitzending zat er vaak niet in. De praktijk was inconsequent; soms werd bij hetzelfde programma de ene artiest wel en de andere niet betaald. Een doorn in het oog van Ntb/Kunstenbond, die zichzelf in het najaar van 2021 naar aanleiding van een Kamerbrief van Minister Slob voor een gesprek met de omroep uitnodigde.

Hoe nu verder

De gesprekken tussen NPO en Kunstenbond zijn door beide partijen als constructief ervaren. Het komende jaar worden de afspraken gemonitord, waarna een evaluatie volgt.