Docenten opgelet!

Werkgever dient voortaan een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV!

Als gevolg van vernieuwde wetgeving (Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015) op het gebied van ontslag dient een werkgever voortaan toestemming te vragen bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen wilt opzeggen dient de werkgever hiervoor een ontslagvergunning te verkrijgen van het UWV. Na ontvangst van een verzoek tot ontslag brengt het UWV de werknemer hiervan op de hoogte door middel van een schriftelijke mededeling. Deze mededeling is ontzettend belangrijk! Vanaf de dag van deze mededeling heeft u als werknemer namelijk nog 14 dagen om verweer te voeren tegen het verzoek tot ontslag. Vanwege deze uiterst korte termijn is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt zodat wij u nog kunnenĀ  helpen bij het opstellen van dit verweer. Dit geldt natuurlijk wanneer u het niet eens bent met de ontslagaanvraag. Mocht u het wel eens zijn met de ontslagaanvraag dan kunnen u en uw werkgever een vaststellingsovereenkomst opstellen. Omtrent de invulling van deze vaststellingsovereenkomst is het echter ook verstandig om contact met ons op te nemen.