De wirwar van connecties binnen en rond Buma/Stemra

VCTN en Kunstenbond/Ntb plaatsen vraagtekens bij het functioneren van het Toezicht

De afgelopen weken was opnieuw veel te doen over Buma/Stemra. Aanleiding was publicatie van een nieuw (‘nader’) onderzoeksrapport, volgend op de eerdere interne onderzoeken die vorig jaar verschenen.

Ook het functioneren van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) in de lang slepende Buma/Stemra affaire zou nader onderzocht moeten worden, bepleiten VCTN en Ntb/Kunstenbond, na bestuderen van alle feiten.

Wie zich verdiept in de verbanden tussen functionarissen en onderzoekers binnen, rond en buiten Buma/Stemra, gaat het duizelen, stellen zij, na onderzoek in onder meer Kamer van Koophandelgegevens bovendien vast.

Komende week publiceert de VCTN in de Muziekwereld, het magazine van Kunstenbond vakgroep Muziek/Ntb, over de wirwar van connecties binnen en rond Buma/Stemra en over het verloop van het nieuwe onderzoek.

Erwin Angad-Gaur, directeur van de VCTN: ‘Al met al stijgt er een enorme geur van belangenverstrengeling en achterkamertjes op uit al deze connecties tussen onderzoekers en opdrachtgevers, tussen interne toezichthouders en in opspraak geraakte werknemers. Ook lijkt er weinig zorgvuldigheid betracht bij het onderzoek, als een van de twee hoofdonderzoekers al sinds begin juni voor het goede doel door Europa fietst. We kunnen niet anders dan ons daar enorm zorgen over maken.’

Het is goed dat de top van het bedrijf vervangen wordt, concluderen VCTN en Kunstenbond/Ntb, ‘niemand in die top is meer geloofwaardig te noemen.’

Niettemin is daar niet alles mee gezegd: ‘Ook het functioneren van het College van Toezicht Auteursrechten en van de leden van de interne Raad van Toezicht van Buma/Stemra zou serieus onderzocht moeten worden. Door dat af te houden, werkt men niet mee aan het vertrouwen dat ook in onafhankelijke toezichthouders moet kunnen en blijven bestaan.’ Angad-Gaur vindt onderzoek naar de rol van het CvTA een taak voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid: ‘Rechthebbenden hebben inmiddels wel genoeg aan onderzoeken moeten betalen. Niet opnieuw op kosten van de auteurs dus. De overheid heeft ook een taak, zeker als het de geloofwaardigheid van het toezicht betreft.’

Lees hier het artikel ‘In en rond Buma/Stemra – Het is een kwestie van connecties’ uit de komende Muziekwereld

En lees hier de reactie van VCTN op het ‘nader onderzoek’ en het vertrek van Buma/Stemra directeur Wim van Limpt

 

Meer over VCTN: www.vctn.nl