De CAO Orkesten is van en voor iedereen!

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers zijn helaas vastgelopen.
Als vakbonden FNV en NTB hebben wij na overleg met onze achterban de volgende voorstellen gedaan:

  • niet meer productie inplannen dan op basis van 100% van de beschikbare capaciteit reëel is
  • gepland is geteld (beschikbaarheid wordt voor 100% geteld);
  • een verbeterde annuleringsregeling;
  • het invoeren van een realistisch basisforfait;
  • 100% banen niet invullen met 90% (of 80%) banen;
  • indexering van actuele salarissen, verhoging van de eindejaaruitkering en het oplossen van de salarisachterstand van orkestmusici. Planmatige aanpak om de salarissen te verhogen;
  • gezamenlijk als werkgevers en werknemers optrekken naar het ministerie OCW;

Deze voorstellen blijken voor de werkgevers niet acceptabel, m.u.v. de alreeds afgesproken indexering van de onkostenvergoedingen. Met name m.b.t. maatregelen om de werkdruk / inzetbaarheid te verbeteren bieden de werkgevers niets.

Concreet hebben zij eenzijdig besloten:

  • Een (tijdelijke) loonsverhoging over 2017 toe te kennen van bruto 1,5%;
  • Het opstarten van een onderzoek naar de werkdruk van orkestmusici.

Wij vinden dit uitermate teleurstellend en niet acceptabel.

Om uit deze impasse te komen is het van belang dat wij weer met elkaar aan de CAO tafel komen te zitten. Wij willen u vragen om – net als de collega’s van het Gelders Orkest al hebben gedaan – als musici een overleg te organiseren om te zien welke mogelijkheden er binnen jullie orkest zijn om de directie in deze richting te motiveren.

Binnenkort komen de cao onderhandelaars van de bonden graag bij u langs om uit te leggen waarom het cao overleg is vastgelopen en wat dat betekent voor uw arbeidsvoorwaarden.

Een goede cao maak je samen!
De cao is van en voor iedereen. Voel je daarom vrij dit bericht te delen met je collega’s. Wil je meer weten kijk dan op de Ntb website voor de Context en eindbod werkgevers inclusief protocolteksten CAO Orkesten Juni 2017 en voor het Voorstel CAO NL Orkesten 2017 van Ntb – FNV M&C.

Namens de onderhandelingsdelegaties van FNV Media & Cultuur en NTB,

Met vriendelijke groet,

Mark Gerrits (bestuurder NTB)
Martin Kothman (bestuurder FNV Media & Cultuur)