Corrigendum

In Muziekwereld 3, 2018 en in voor- en doorplaatsing online, berichtten wij deze maand over de wirwar van connecties binnen en rond Buma/Stemra.

In het betreffende artikel schreven wij dat de heer Ruud Hopstaken, voormalig financieel directeur bij Buma/Stemra, door de interne Raad van Toezicht (RvT) gedurende de zomer ad interim benoemd werd als aanvullend onafhankelijk Raad van Toezicht lid, zonder dat de leden hierin gekend werden. En zonder dat de leden daarvan in kennis werden gesteld.

Eerdere publieke statements van dit feit werden niet tegengesproken. Check bij diverse, doorgaans betrouwbare, bronnen bij Buma/Stemra bevestigden dit feit.

Inmiddels is ons in contact met de Raad van Toezicht van Buma/Stemra gemeld dat de heer Hopstaken niet ad interim werd benoemd binnen de Raad van Toezicht, maar door de RvT werd ingehuurd als financieel adviseur van de RvT en daarnaast tevens besloten heeft te solliciteren naar de openstaande onafhankelijke RvT functie en als uitkomst van een selectieproces voor die functie zal worden voorgedragen.

Hoewel VCTN en Ntb/Kunstenbond ook bij inschakelen van Hopstaken als adviseur van de RvT en voordracht voor de openstaande RvT functie, wegens diens achtergrond en verleden bij de organisatie, vragen hebben en houden, hechten wij eraan de eerdere publicatie op dit punt te rectificeren.

Het gerectificeerde artikel is hier te lezen.