CAO Kunsteducatie 2015 – 2016

Op 3 december 2015 hebben CAO -partijen vakbond AVV en werkgeversorganisatie Cultuurconnectie in een overleg met vakbonden FNV Kiem en de Ntb een akkoord bereikt over toetreding van FNV Kiem en Ntb tot de huidige CAO Kunsteducatie 2015-2016.

De afgelopen maanden is een situatie ontstaan waarin vragen rezen over het draagvlak onder de CAO Kunsteducatie, omdat vakbonden FNV Kiem en Ntb geen partij waren bij deze CAO.

In het kader van de belangenbehartiging van hun leden en in het belang van de branche hebben deze vakbonden besloten de CAO kunsteducatie 2015-2016 alsnog te ondertekenen en daarmee weer toe te treden tot het CAO overleg. In het verlengde daarvan kunnen ook zij weer toetreden tot het bestuur van de stichting OAK, het paritair orgaan dat onder andere het Mobiliteitsfond Kunsteducatie beheert.

Bij vragen kunt u terecht bij Mark Gerrits, bestuurder collectieve belangen,
M.Gerrits@ntb.nl