Buma/Stemra jaarvergadering: “ondanks het geklungel voorwaarts”

Maandag 29 oktober vond de extra jaarvergadering van Buma/Stemra plaats. De opkomst was lager dan de afgelopen jaren. Veel leden en aangeslotenen lijken aan een Buma-moeheid te leiden, die ook in de zaal merkbaar was.

Na onderzoek op onderzoek en het aangekondigde vertrek van directeur Wim van Limpt lijken veel leden de discussies moe.

De interne Raad van Toezicht zorgde in aanloop naar de vergadering voor extra verwarring door eerst voordracht van CFO a.i. (financieel directeur) Siebe van Elsloo aan de vergadering aan te kondigen, deze voordracht daarna (zonder de eerdere aankondiging te herroepen) niet te agenderen, om tot slot, vorige week, aan te kondigen dit jaar nóg een extra jaarvergadering uit te zullen schrijven voor benoeming van het “ad interim bestuur” (de nieuwe ad interim directeur en de financieel directeur).

Op initiatief van VCTN en Ntb/Kunstenbond dienden de gezamenlijke auteurs- en uitgeversorganisaties een motie in om een extra vergadering met opnieuw extra kosten te voorkomen. De leden spraken zo hun goedkeuring uit over de voorlopige benoeming:

Motie namens VCTN, Ntb/Kunstenbond, Nieuw GeNeCo, BAM!, Popauteurs, BCMM, NMUV en VMN:

De vergadering bijeen op 29 oktober 2018

–              spreekt haar instemming uit jegens de Raad van Toezicht van Buma/Stemra met betrekking tot de tussentijdse benoeming door de Raad van Toezicht conform haar bevoegdheid daartoe (art 21.10 statuten) van de heren Cees van Steijn en Siebe van Elsloo als eerste (bestuursvoorzitter), respectievelijk als tweede (financieel directeur) statutair bestuurder van Buma/Stemra;

–              verzoekt voor de definitieve voorziening in de tussentijds ontstane vacatures geen extra ledenvergadering bij een te roepen, doch deze te agenderen voor de eerstvolgende reguliere jaarvergadering van 2019 (art 21.10 en 21.2 statuten)

De motie werd met overgrote meerderheid aangenomen.

Erwin Angad-Gaur (directeur VCTN en initiatiefnemer en indiener van de motie): “Het geklungel in communicatie is uiteraard symptomatisch te noemen. Maar we hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een stap voorwaarts te maken in plaats van te blijven hangen in verwijten. In overleg met de collega organisaties en met de Raad van Toezicht zelf. We moeten ondanks al het bestuurlijk geklungel voort. Dat is ook duidelijk wat de leden willen.”

De jaarrekening 2017 werd door de vergadering goedgekeurd. Het oude bestuur kreeg decharge van de vergadering.

Ook de mede door VCTN en Ntb/Kunstenbond ingediende statutenwijziging, waarin vastgelegd wordt dat de concept jaarrekening minimaal twee weken voor de jaarvergadering gepubliceerd dient te worden, werd aangenomen.

Tot slot werd de interne Raad van Toezicht uitgebreid van acht naar negen leden, waaronder drie ‘onafhankelijken’.

Angad-Gaur: “Het is niet anders, maar het is een gevaarlijke ontwikkeling: de vertegenwoordigers van rechthebbenden hebben nu nog minder formele zeggenschap. De argumentatie dat de zittende Raad van Toezicht te weinig kennis heeft, zou aanleiding moeten zijn naar het profiel van die zetels te kijken, niet een noodverband aan te leggen.

Ik begrijp dat ook hier de leden het geklungel zat zijn. Maar de vraag is uiteraard of onafhankelijken dat probleem oplossen. De eerdere onafhankelijke voorzitter Leo de Wit is daar een goed (of eigenlijk slecht) voorbeeld van. De Raad van Toezicht heeft toegezegd de hele bestuurssctructuur nader tegen het licht te houden. Dat was de juiste volgorde geweest, maar opnieuw: voorwaarts nu. We zullen de Raad van Toezicht aan haar toezegging proberen te houden.”