BIM, VCTN en Kunstenbond samen voor een sterker geluid

Beroepsvereniging voor Improviserende Musici (BIM) sluit zich aan bij de Kunstenbond en gaat samenwerken met de VCTN (de Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb). Het nieuws werd naar buiten gebracht op de 51e verjaardag van BIM.

De aanleiding van deze stap is de wens om gezamenlijk een sterker geluid te laten horen voor improviserende musici en zo de krachten te bundelen. Ook kunnen leden van de BIM zo profiteren van de juridische ondersteuning die de Kunstenbond biedt en de representatie via VCTN in onder meer de bestuurlijke gremia van Buma, Stemra en Buma Cultuur.

De leden van BIM worden vanaf 1 december ook lid van de Kunstenbond en van VCTN. “Een prachtig verjaardagscadeau voor BIM-leden”, zegt BIM-voorzitter en jazzvocalist Fleurine Verloop: “Jazz- en improviserende musici zijn voornamelijk freelancers, en dus economisch kwetsbaar. De slagkracht en expertise van de Kunstenbond kunnen we goed gebruiken om de positie van onze leden in de scene en op de arbeidsmarkt te versterken.”

De BIM betekent al 51 jaar gemeenschap en vooruitgang voor improviserende musici, in Nederland en sinds kort ook op internationaal vlak. De vereniging stond onder meer aan de wieg van het BIMHUIS. De Kunstenbond en haar vakgroep Muziek/Ntb zijn daarnaast al 102 jaar voorvechter van verbetering en professionalisering van de muzieksector in de volle breedte. Kunstenbond en Ntb stonden voor hun fusie in 2018 onder meer aan de wieg van collectieve rechtenbeheersorganisaties als SENA en Norma, diverse cao’s in de muzieksector en sector brede instanties als Platform ACCT, Platform Makers, de Creatieve Coalitie en Mores. VCTN viert dit jaar haar tienjarig bestaan en is de grootste vereniging voor muziekauteurs in Nederland.

Ronald Gijsbertsen (directeur Kunstenbond): “Of je nou op of achter het podium staat, kunstenaar of technicus bent, of op een andere manier werkzaam in de culturele en creatieve sector: om onze positie op de arbeidsmarkt echt te verbeteren hebben we elkaar nodig”.

Lees ook: Fleurine Verloop in NRC: Geen jazz op de NPO miskent diversiteit Nederland