Update VAR

Update VAR:
Volgend jaar blijft de VAR in dezelfde vorm bestaan.

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) moet schijnzelfstandigheid bij ZZP-ers bestrijden. De VAR wordt afgeschaft en de belastingdienst geeft vooraf een oordeel aan opdrachtgevers en -nemers over sprake is van een verkapt dienstverband. Eigenlijk was het de bedoeling dat deze wet al op 1 januari 2016 ingevoerd zou worden, maar dat was veel te snel volgens bonden en belangenorganisaties.

Er was overal een hoop onduidelijkheid; zowel bij de belastingdienst, als bij de politiek, als bij de zzp’ers. Bovendien was er angst dat de nieuwe regels voor een oerwoud aan administratie zou zorgen bij de belastingdienst. De Tweede Kamer was vlak voor de zomer akkoord gegaan, maar de Eerste Kamer heeft twijfels.

Transitieperiode

Overgangsregeling

Volgend jaar blijft de VAR in dezelfde vorm bestaan. Als het werk het zelfde blijft dan kan de VAR verklaring over 2014 of 2015 ook nog in 2016 gebruikt worden.
Nieuwe zelfstandigen of zzp’ers met een nieuwe opdracht kunnen kiezen of zij willen werken volgens het oude regels, met een VAR dus, of met een van de twee nieuwe modelovereenkomsten die in de toekomst worden gebruikt.