Auteurscontractenrecht werkt nog onvoldoende

Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, pubiceert vandaag individuele ervaringen van auteurs en artiesten met het auteurscontractenrecht. De voorlopige conclusie: de nieuwe wet bracht nog maar beperkt verandering in de daadwerkelijke contractpraktijk. Zoals zoveel goedbedoelde overheidsmaatregelen nog geen daadwerkelijke verandering brachten.

Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2015, werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Maar vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt.

In “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen spreken diverse makers zich, soms anoniem, uit over de huidige contractpraktijk. Ook leden van Ntb, Kunstenbond en VCTN, onder wie penningmeester en sessie-muzikant Will Maas, komen in het boekje aan het woord.

Erwin Angad-Gaur (voorzitter van Platform Makers): “Het is nog altijd nodig bij dit soort publicaties makers de garantie van anonimiteit te bieden. De angst niet langer ingehuurd te worden als je als ‘moeilijk’ te boek staat, is nog steeds reëel. Het is illustratief voor de zwaarte en de hardnekkigheid van het probleem. Auteurs en artiesten via de wet extra rechten geven is mooi, maar ze moeten ook geholpen worden dat recht daadwerkelijk te kunnen concretiseren. Daar wringt voor een groot deel de schoen. De overheid zou als subsidiegever moeten toezien op redelijke contracten bij bijvoorbeeld de Publieke Omroep en bij door overheidsfondsen gesubsidieerde organisaties. Daarmee zou de wet pas echt effectief worden. En daar zetten wij dus, naast verdere verbetering van de wet zelf, op in.”

Download hier Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen