Arbeidsmarktagenda voor een beter inkomen voor Makers

Vanmiddag werd in Den Haag de Arbeidsmarktagenda Cultuur gepresenteerd. Een uitgebreide agenda om de inkomenspositie van auteurs en artiesten te verbeteren.

Ntb en VCTN secretaris Erwin Angad-Gaur, lid van de begeleidingscommissie die de Arbeidsmarktagenda cultuur tot stand hielp brengen: “Er zijn veel rapporten verschenen de afgelopen jaren en maanden waaruit de noodzaak blijkt het inkomen van auteurs en artiesten te verbeteren. Papier is geduldig. Deze agenda is van belang om de urgentie nogmaals kracht bij te zetten, maar ook en vooral om nu tot actie over te gaan. De tijd van rapporten is nu wel voorbij. We moeten serieus aan de slag. Niet alleen de sector zelf, maar ook de overheid. Door aanpassing van wetgeving en subsidievoorwaarden. Kunst en cultuur wordt gemaakt door artiesten en auteurs. Dat mag geen veredelde hobby worden. Wij hopen dat de nieuwe Minister, die gisteren de toezegging deed aan de Tweede Kamer hier serieus werk van te willen maken haar belofte nakomt. Wij zullen ons deel daarbij doen.”

Achtergrond

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan deze Arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

De uitvoering van de Arbeidsmarktagenda cultuur heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland.

Lees hier de Arbeidsmarktagenda